Barnfetma

Förekomsten är av övervikt och fetma hos barn i Sörmland är den tredje högsta i landet. Barn- och ungdomsfetma leder till både fysiskt och psykiskt lidande. Det är också en riskfaktor för ökad sjuklighet i vuxen ålder och förkortad livslängd.

Förekomsten av övervikt och fetma hos barn blir högre och högre med åren.

I Sörmland har 15 % av alla 4-åringar övervikt eller fetma. Det är bland de högsta siffrorna i landet. Förekomsten är högre bland flickor än pojkar i förskoleåldern. 

Bland killar i årskurs 2 på gymnasiet, i Sörmland, har 25 % övervikt eller fetma.

Barn- och ungdomsfetma leder till både fysiskt och psykiskt lidande. Det ger en kraftigt ökad risk för bestående fetma, ökad sjuklighet i vuxen ålder och förkortad livslängd. 

Fakta om Barnfetma

Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem. Bakgrunden är att våra levnadsvanor förändras de senaste decennierna. Vi rör oss mindre och har ändrat vår kost, vi har större tillgång till fler kalorier och sötsaker. Våra gener klarar inte denna belastning, och det leder till att fler blir överviktiga.

Barnfetma är en riskfaktor för sjukdomar som diabetes typ 2, hjärtsjukdomar, leverpåverkan och hypertoni. Fetma ger också ökad fysisk och psykisk sjuklighet i vuxen ålder.

Barn- och ungdomsfetma leder till både fysiskt och psykiskt lidande. Det är också en riskfaktor för ökad sjuklighet i vuxen ålder, samt sänkt livslängd. Därför är det viktigt att förebygga sjukdomen och ge en advekat behandling när den uppstått.

Projekt för att minska barnfetma

Region Sörmland bedriver ett projekt med syfte att minska förekomst av fetma bland sörmländska barn och ungdomar. Kan du bidra? Kontakta oss! 

 

Uppdaterat: 3 juni 2021
5AVB