Diagnostik & behandling – podcast

Välkommen till diagnostik och behandling - en podcast från Division Medicin. I avsnitten kommer vi kortfattat gå igenom olika ämnen inom medicinsk diagnostik och behandling.

Avsnitt 2020-20: Covid-19 nuläget Sörmland 2020-08-20

 

Avsnitt 2020-19: Covid-19 PCR-analys update 2020-06-18

 

Avsnitt 2020-18: Covid-19 smittfrihet update 2020-05-28

 

Avsnitt 2020-17: Covid-19 smittfrihet 2020-05-04:

 

Avsnitt 2020-16: Covid-19 materialförsörjning 2020-04-28

 

Avsnitt 2020-15: Covid-19 utskrivning 2020-04-15:

 

Avsnitt 2020-14: Covid-19 nuläget 2020-04-03:

 

Avsnitt 2020-13: Covid-19 nuläget 2020-03-30:

 

Avsnitt 2020-12: Covid-19 skyddsutrustning update 2020-03-25:

 

Avsnitt 2020-11: Covid-19 nuläget 2020-03-24:

 

Avsnitt 2020-10: Covid-19 intensivvård 2020-03-20

 

Avsnitt 2020-09: Covid-19 scenarier 2020-03-19

 

Avsnitt 2020-08: Covid-19 klinisk förlopp 2020-03-17

 

Avsnitt 2020-07: Covid-19 skyddsutrustning 2020-03-14 (ej aktuell, se update avsnitt 2020-12)

 

Avsnitt 2020-06: Coronavirus update 2020-03-13

 

Avsnitt 2020-05: Coronavirus update 2020-02-28 

 

Avsnitt 2020-04: Ekokardiografi

 

Avsnitt 2020-03: Coronavirus 2019-nCoV (lyssna även på uppdaterat avsnitt om Coronavirus 2020-05)

 

Avsnitt 2020-02: Undernäring

 Länk till GLIM kriterier

Avsnitt 2020-01: Trombektomi

 

Avsnitt 2019-12: Influensa

 

Avsnitt 2019-11: Arbetsprov

 

Avsnitt 2019-10: Blodtransfusionstips

 

Avsnitt 2019-09: Blododlingar

 

Avsnitt 2019-08: Högsensitivt troponin-I

 

Avsnitt 2019-07: Urinodling

 

Avsnitt 2019-06: Diagnostiskt centrum

 

Avsnitt 2019-05: NT-proBNP

 

Avsnitt 2019-04: Venösa & arteriella blodgaser

 

Avsnitt 2019-03: Urindrogstickor

 

Avsnitt 2019-02: Riskstratifering av patienter med misstänkt lungemboli

 

Avsnitt 2019-01: Riktlinjer för blodtransfusion

Uppdaterat: 20 augusti 2020
V3DG