Diagnostik & behandling – podcast

Välkommen till diagnostik och behandling - en podcast från Division Medicin. I avsnitten kommer vi kortfattat gå igenom olika ämnen inom medicinsk diagnostik och behandling.

Avsnitt 2019-12: Influensa

 

Avsnitt 2019-11: Arbetsprov

 

Avsnitt 2019-10: Blodtransfusionstips

 

Avsnitt 2019-09: Blododlingar

 

Avsnitt 2019-08: Högsensitivt troponin-I

 

Avsnitt 2019-07: Urinodling

 

Avsnitt 2019-06: Diagnostiskt centrum

 

Avsnitt 2019-05: NT-proBNP

 

Avsnitt 2019-04: Venösa & arteriella blodgaser

 

Avsnitt 2019-03: Urindrogstickor

 

Avsnitt 2019-02: Riskstratifering av patienter med misstänkt lungemboli

 

Avsnitt 2019-01: Riktlinjer för blodtransfusion

Uppdaterat: 15 december 2019
YXDJ