Hälsovals logotyp

Hälsoval Sörmland

Hälsoval Sörmland är Region Sörmlands beställarfunktion vad gäller vård.

I Hälsoval Sörmland ingår:

Behöver du kontakta Hälsoval Sörmland kan du skicka e-post till: halsoval.sormland@regionsormland.se

Uppdaterat: 4 december 2023
HGU4