Hälsoval

Hälsoval är Region Sörmlands beställarfunktion vad gäller vård.

I Hälsoval ingår:

  • Vårdval Primärvård (Hälsoval Sörmland).
  • Privata vårdgivare
  • Asyl- och migranthälsan Sörmland
  • PrimUS (primärvårdens utvecklingsenhet)
  • Barnhälsovården Sörmland
  • Tandvårdsenheten

Behöver du kontakta Hälsoval kan du skicka e-post till: Skyddad adress

Uppdaterat: 6 maj 2020
RS2C