Asyl- och migranthälsans sköterskor på trappan till Sankt Eskilsskolan

Asyl- och migranthälsan Sörmland

Asyl- och migranthälsan i Sörmland drivs av Hälsoval. Till en början bestod uppgifterna av att utföra hälsoundersökningar på asylsökande men numera har sjuksköterskorna varierande uppdrag som till exempel att informera nyanlända om hälsa.

Hälsoskola för ungdomar

Hälsoskola (tidigare kallat hälsostöd) finns för nyanlända och ensamkommande skolungdomar med betoning på psykisk hälsa. Sköterskorna har startat grupper på Eskilstunas gymnasieskolor och varje grupp träffas fem gånger och har olika teman:

  • Fysisk hälsa (kost och motion)
  • Psykisk hälsa (stress och sömn)
  • Sexuell hälsa (kroppen och relationer)
  • Tobak, alkohol och narkotika
  • Värderingar och rättigheter (barnkonventionen och mänskliga rättigheter)

Syftet med hälsoskola är att öka ungdomarnas kunskap om hälsa, informera om vart de ska vända sig, ge dem verktyg och kunskap om vad de själva kan göra för att stärka sin hälsa. Hälsoskolan startade som ett projekt under ett år och finansierades av Europeiska socialfonden (ESF). Inom projektet har Asyl- och migranthälsans sköterskor utbildat skolpersonal i att själva hålla i hälsoskolan och därigenom har arbetssättet börjat spridas i Sörmland.
Se film om Hälsoskola för ungdomar (3:35 min. på YouTube) 

Psynkpriset 2017

I februari 2018 fick Asyl- och migranthälsan pris från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för sina insatser kring barns och ungas psykiska hälsa Det så kallade psynkpriset 2017 i Samverkan gick till Asyl och migranthälsan Sörmland för att de i samverkan med Eskilstuna kommun, Länsstyrelsen och RAR gjort det möjligt att ge nyanlända ungdomar kunskap och verktyg att påverka sin hälsa i en många gånger tung och oviss livssituation.

Kvalitetspriset 2018

I november 2018 fick Asyl- och migranthälsan Landstingets kvalitetspris för sitt förebyggande arbete i form av hälsoskola för asylsökande och nyanlända ungdomar.

Våra föreläsningar

Asyl- och migranthälsans sjuksköterskor är ute och föreläser i kommuner för personal från socialförvaltningen och elevhälsan. De har även föreläst inom olika verksamheter som primärvården och habiliteringen. De var med på Kris- och traumadagarna, på Bemötandedagarna och föreläste på en konferens som anordnades av Socialstyrelsen och Skolverket, Samverkan för ensamkommande barn och unga. Våra föreläsningar handlar om vårt arbete på enheten, om dem som vi träffar i vårt arbete samt om psykisk ohälsa och bemötande.

Hälsoskola för vuxna

Hälsoskola för vuxna är en framgångsrik arbetsmodell kring nyanlända och hälsa och består av tio utbildningstillfällen á tre timmar inom olika temaområden, där sakkunniga som läkare, sjukgymnast, dietist och kurator blir inbjudna för att prata om sin profession. Utöver det pratar vi om hälsofrämjande åtgärder och egenvård. Sjuksköterskor från Asyl- och migranthälsan håller i hälsoskolan. Vid alla tillfällen används en platstolk. Syftet med hälsoskola är att öka kunskapen om egenvård och om hälso-och sjukvården hos nyanlända i etableringen.
Se film om Hälsoskola för vuxna (7:18 min. på YouTube)

Stadsmissionshälsan

Sedan maj 2018 finns sköterskor från Asyl- och migranthälsan på plats på Stadsmissionen i Eskilstuna varje onsdagseftermiddag. De kan ge stöd och råd och hjälpa dem som behöver vidare till läkare.

Eftersökning av pengar

Några av våra sköterskor jobbar med att eftersöka pengar för kostnadskrävande och varaktig vård av asylsökande. Målet är att landstinget ska få tillbaka pengar från Migrationsverket för den som vårdats.

Kontakt

Medicinsk sekreterare 016-10 43 51 samt 10 43 62.
Funktionsbrevlåda:
Skyddad adress

Postadress

Asyl- och migranthälsan Sörmland
Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna

Innehållsansvarig: Mats Henningsson
Uppdaterat: 23 januari 2019
P3XF