Träd med händer i olika färg

Asyl- och migranthälsan Sörmland

Asyl- och migranthälsan i Region Sörmland har som uppdrag att vara kunskaps- och kompetenscentrum i länet i frågor som rör asylsökande och nyanlända, för offentlig och privat vårdpersonal. I vårt uppdrag ingår att eftersöka pengar för kostnadskrävande och varaktig vård av asylsökande. Dessutom, i samverkan med vårdcentralerna, erbjuder vi hälsoundersökningar av en jämn och god kvalitet till asylsökande och nyanlända.

Vilken vård har patienten rätt att få?

Asylsökande och personer utan tillstånd som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland (även kallade papperslösa/gömda) har samma rätt till hälso- sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel som personer som är folkbokförda i Sörmland. Detta beslutades i Landstingsstyrelsen den 6 september 2011, LS § 152/11 och gäller från och med den 1 januari 2012.

Vad ska patienten betala för vården?

Se Avgiftshandboken, avsnittet Asylsökande och personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige.

Avgifter och registrering (utdrag ur Avgiftshandboken)

 • Asylsökande och papperslösa/gömda barn och ungdomar t.o.m. det år de fyller 19 år. Avgifter på samma villkor som folkbokförda barn och ungdomar.
 • Reducerad patientavgift tas ut av asylsökande över 19 år om den vårdsökande söker enligt lag (2008:344) och kan uppvisa giltigt LMA-kort.
 • Reducerad patientavgift tas ut av papperslösa/gömda över 18 år om den vårdsökande söker enligt lag (2013:407).
 • Högkostnadskort gäller inte för akut vård och vård som inte kan anstå.
 • Högkostnadskort gäller vid planerad vård, på samma sätt som för folkbokförda.
 • Den slutna vården är avgiftsfri.

Patientavgifter för asylsökande och papperslösa/gömda inom primärvård

 • Besök 0 kr

Patientavgifter för asylsökande och papperslösa/gömda vuxna på sjukhus

Vid första besök med remiss från primärvården

 • Läkarbesök 50 kr
 • Sjukvårdande behandling 25 kr

Vid återbesök efter besök med remiss från primärvården

 • Läkarbesök 50 kr
 • Sjukvårdande behandling 25 kr

Vid 1:a besök utan remiss inom specialistsjukvården, t.ex. akutmottagning

 • Läkarbesök 400 kr
 • Sjukvårdande behandling 400 kr

Vid återbesök eller remiss från annan klinik inom specialistsjukvård

 • Läkarbesök 50 kr
 • Sjukvårdande behandling 25 kr

Avgiftsfritt besök

 • Mödrahälsovård, Mödrahälsovård läkare 0 kr
 • Preventivmedelsrådgivning 0 kr
 • Smittskydd 0 kr
 • Hälsosamtal 0 kr

Hur vet jag om patienten är asylsökande?

Inom vården ska en patient som kan visa ett giltigt LMA-kort räknas som asylsökande. Notera LMA-numret, åtta siffror, till exempel 50008920 (kan med fördel skrivas in i personinfo i NCS Cross under identitetskontroll) och kontrollera kortets giltighetsdatum. Patient som visar giltigt LMA-kort ska betala avgift för asylsökande. Det är patientens skyldighet att uppdatera utgånget LMA-kort via Migrationsverket.

Personer som fått avslag på sin asylansökan

Personer som fått beslut om avvisning har kvar sin rätt till vård som asylsökande så länge de har ett giltigt LMA-kort.

Personer som nyligen blivit folkbokförda

Om en före detta asylsökande har kvar sitt LMA-kort efter att den blivit folkbokförd/kommunplacerad betalar hen som övriga folkbokförda i länet. 

Tolk

I Region Sörmland har vi avtal med två tolkförmedlingar. Leverantörerna är rangordnade, vilket innebär att beställning av tolk ska gå enligt följande ordning:

 1. Språkservice
  Akuttolk 0770-457 458

 2. Hero Tolk (Tolkpoolen)
  Akuttolk 010-550 97 15

Mer information om tolk till asylsökande och papperslösa.

Kontakt

Medicinsk sekreterare 016-10 43 62, 070-235 39 89, 0720-85 38 27
Funktionsbrevlåda:
Skyddad adress

Postadress

Asyl- och migranthälsan Sörmland
Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna

Mer information som gäller asylsökande och papperslösa

Innehållsansvarig: Mats Henningsson
Uppdaterat: 16 augusti 2019
VTEX