Asyl- och migranthälsan - Ukraina

På denna sida samlar asyl- och migranthälsan information och länkar som kan vara bra gällande situationen i Ukraina.

Smittskydds dokument om hälsoundersökning och vaccination av flyktingar från Ukraina

Identitetshandling som ukrainarna får vid registrering hos Migrationsverket

Individerna från Ukraina får inte LMA kort utan UT-kort (uppehållstillstånd) med beteckning massflykt som är giltigt till och med 4 mars 2023.

Dossiernummer ska finnas i patientinfo samt giltig till och med.

Tolk

I Region Sörmland har vi avtal med Språkservice.
Akuttolk: 0770-457 458

Kontaktuppgifter till andra tolkförmedlingar

Styrande dokument - Beställning av tolk till asylsökande och papperslösa/gömda

Informationsblad

Flyer till hälsosamtal

Öppna länkarna för att se flyers gällande vaccination mot covid-19 i respektive ort på ukrainska och ryska samt en mall på svenska.

Informationsblad vårdcentraler

Öppna länken för att se informationsblad om respektive vårdcentral i Region Sörmland.

Informationsblad hälsoundersökning vårdcentraler

Informationsblad till flyktingar i Sörmland

Information till förälder eller vuxna som tar hand om barn efter flykt

Information från andra aktörer

Jordbruksverket

Jordbruksverket publicerar på deras webbplats information kring hantering av djur som man tar med till Sverige, bland annat finns det information om vad som gäller i Sverige om rabies m.m.

Jordbruksverket - Rysslands invasion av Ukraina

Migrationsverket

Folkhälsomyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten

I samband med flyktingsituationer ökar risken för människohandel. Som nationell samordnare mot människohandel har Jämställdhetsmyndigheten tagit fram information till flyktingar. Informationen finns på ukrainska, ryska och engelska.

Jämställdhetsmyndigheten - To you fleeing Ukraine

Röda korset

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa – stöd & råd

Uppdaterat: 12 januari 2023
6AB5