Hälsoundersökning - Ukraina

På denna sida publiceras information och dokument som specifikt rör hälsoundersökning av personer från Ukraina.

Smittskydds dokument om hälsoundersökning och vaccination av flyktingar från Ukraina

Formulär att använda vid hälsoundersökning

Intervjuformulär - Hälsoundersökning Ukraina barn 0-6 år

Intervjuformulär - Hälsoundersökning Ukraina barn 7-17 år

Intervjuformulär - Hälsoundersökning Ukraina vuxna

Alla som genomgår hälsoundersökning får ett hälsokort där det, förutom personuppgifter och LMA-nummer, noteras språk, uprsprungsland, telefonnummer, när hälsoundersökning gjordes samt överkänslighet.

Mall - Hälsokort

Informationsblad

Flyer till hälsosamtal

Öppna länkarna för att se flyers gällande vaccination mot covid-19 i respektive ort på ukrainska och ryska samt en mall på svenska.

Flyer till hälsosamtal - Vaccination mot covid-19 i Sörmland (ukrainska)

Flyer till hälsosamtal - Vaccination mot covid-19 i Sörmland (ryska)

Flyer till hälsosamtal Vaccination mot covid-19 i Sörmland (svensk mall)

Informationsblad vårdcentraler

Öppna länken för att se informationsblad om respektive vårdcentral i Region Sörmland.

Informationsblad hälsoundersökning vårdcentraler

Informationsblad till flyktingar i Sörmland

Information till förälder eller vuxna som tar hand om barn efter flykt

Informationsbrev om vaccination mot Röda Hund

Öppna länken för att se informationsbrev som kan delas ut till patient om vaccination mot Röda Hund på olika språk.

Informationsbrev på olika språk om vaccination mot Röda Hund

Uppdaterat: 1 juni 2022
AEYV