Motioner till de nationella barnhälsovårdsdagarna 2021

Här nedan hittar du de sju motioner som inkommit och som kommer att behandlas vid de nationella barnhälsovårdsdagarna 2021.

Den 13 oktober kommer varje region även kunna rösta på motionerna med hjälp av ett webbformulär längst ner på sidan.

Motionerna kommer även att presenteras i korta drag den 13 oktober på de nationella barnhälsovårdsdagarna.

För att vara väl förberedda och på så sätt underlätta handläggningen av motionerna på de
nationella barnhälsovårdsdagarna så ber vi er att inkomma med eventuella frågor till motionerna senast den 28 september. Frågor skickas till Skyddad adress och Skyddad adress.

  • Varje region har en röst.
    Förslagsvis diskuterar ni igenom motionerna på ett enhetsmöte inför de nationella barnhälsovårdsdagarna.

  • Röstningen öppnar den 13 oktober, när alla motioner är presenterade.

  • Röstningen stänger kl. 16.00 den 13 oktober.

  • Resultatet av röstningen presenteras den 14 oktober. 

Motion 1 -  Följsamhet till WHO-koden i barnhälsovården

Motion 2 - Handlingsplan för hälsosamtal om digitala medier inom barnhälsovården

Motion 3 - Nationell utvecklingsgrupp - Barnsäkert

Motion 4 - Stärka nationella barnhälsovårdens språkstimulerande insatser

Motion 5 - Tydliggörande av terminologin för svensk barnhälsovård internationellt

Motion 6 - Ändring av begreppet "amningspuckel"

Motion 7 - Uppdaterade uppdragsbeskrivningar - CBHV-rådet och NUG

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta:
Laleh Nayeb 
Steven Lucas

Motionsröstning vid de nationella barnhälsovårdsdagarna 2021 öppnar den 13 oktober 2021.

Följ nedanstående länk för att rösta:
Omröstningen är stängd!

Uppdaterat: 30 december 2021
EP7C