Nationella Barnhälsovårdsdagarna 2019

De nationella barnhälsovårdsdagarna 2019 arrangerades av Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala och Region Västmanland och hölls på Elite Stadshotell i Eskilstuna, Sörmland.

Dagarna innehöll presentationer av våra nationella arbetsgrupper, utvecklings- och forskningsprojekt och gav tillfälle till kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom barnhälsovården nationellt.

Allt inom den röda tråden - Barnets rätt till Barnhälsovård!

 

Stort tack till alla som gjorde de nationella barnhälsovårdsdagarna möjliga! 

________________________________________________________________________________________________

 

Svensk barnhälsovårds framväxt och betydelse och Implementering av det nationella barnhälsovårdsprogrammet - 2019

Under de nationella barnhälsovårdsdagarna 2019 bjöd vi in professor Sonia Bhalotra, University of Essex, Storbritannien.

Sonia presenterade sin forskning, som beskriver svensk barnhälsovårds framväxt och betydelse. Barnhälsovården har påverkat barnhälsa, kognitiva förmågor hos barn och livslängd i population som i sin tur har bidragit till gynnsam ekonomisk utveckling i svenskt samhälle. Professor Bhalotras forskning ger en utmärkt historisk inblick i barnhälsovårdens påverkan på hela svenska samhället och ger inspiration till vidareutveckling av barnhälsovård för att möta framtidens utmaningar. Sonia Bhalotra är professor i ekonomi och har ett speciellt intresse för mänskliga rättigheter, vilket passar ytterst väl med årets tema "Barnets rätt till hälsovård".

 

I anslutning till ovanstående var också Johanna Tell, PhD, barnhälsovårdssamordnare i Region Blekinge inbjuden för att prata om sin forskning om implementeringen av det nationella barnhälsovårdsprogrammet.

 

Sonias och Johannas föreläsningar filmades och du kan se deras föreläsningar här:

>> Professor Sonia Bhalotra vid de nationella barnhälsovårdsdagarna 2019 <<

>> PhD och barnhälsovårdssamordnare Johanna Tell vid de nationella barnhälsovårdsdagarna 2019 <<

Kontaktuppgifter

Uppdaterat: 30 december 2021
MG2D