Barn linjal

Barnhälsovården Sörmland         Årsrapport

Barnhälsovården är en viktig arena för att nå Region Sörmlands övergripande mål att bli Sveriges friskaste län 2025.

Barnhälsovårdens nationella program utgår från konventionen om barns rättigheter och syftar till en jämlik och rättvis barnhälsovård som främjar varje barns hälsa och utveckling.

Barnhälsovårdens årsrapport ger en överblick över hälsoläget i regionen för specifikt år.

Uppdaterat: 3 september 2019
2PVZ