Flygande ballonger med blå himmel

Barnets rättigheter

Alla förvaltningar, bolag och verksamheter i Region Sörmland har ett uppdrag att förverkliga barns och ungas rättigheter.

Det innebär bland annat:

 • Beslutsfattare ska känna till barnrättskonventionen och dess krav.
 • Barnets rättigheter beaktas och implementeras på ett för barnen likvärdigt sätt.
 • Barnets hälsa och utveckling ska säkerställas inom våra uppdrag.
 • Barnets värdighet och integritet respekteras och skyddas i våra verksamheter.
 • Barn och unga har möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem direkt eller indirekt.

Region Sörmland har arbetat med barnets rättigheter under lång tid och det finns en egen struktur och arbetsmodell – pilotmodellen.

Ditt ansvar som chef är att

 • skydda och främja barnets rättigheter i den verksamhet som du är ansvarig för, se regionens riktlinje och handlingsplan.
 • ta hänsyn till barnets rättigheter vid förändringar och beslut i din verksamhet.
 • utse minst en barnrättspilot i verksamheten.
 • ta fram en verksamhetsanpassad rutin utifrån "anmälningsskyldigheten" (Socialtjänstlagen kap 14).
 • om din verksamhet tillhör hälso- och sjukvården, habiliteringen eller annan patientnära verksamhet ska rutin med handlingsplan tas fram för barnets rätt som närstående. För mer information var god se Barn som närstående.

Till ditt stöd finns

 • En strateg och en samordnare vid Enheten för hållbar utveckling som stödjer, utvecklar och säkerställer arbetet med barnets rättigheter i regionen.
 • En eller flera barnrättspiloter som är utsedda inom verksamheten och som på uppdrag arbetar med att informera om och driva på barnrättsfrågorna i den egna verksamheten.
 • Stödjande material.

För frågor om innehållet på denna sida var god kontakta Enheten för hållbar utveckling

Uppdaterat: 8 juni 2022
DA5J