Årsrapporter

Barnhälsovården är en viktig arena för folkhälsoarbetet och när en stor del av Sörmlands befolkning. Genom generella hälsofrämjande och förebyggande insatser tidigt i barnets liv kan hälsan främjas både på kort och lång sikt.

Barnhälsovårdens nationella program utgår från konventionen om barns rättigheter och syftar till en jämlik och rättvis barnhälsovård som främjar varje barns hälsa och utveckling.

Barnhälsovårdens årsrapport ger en överblick över hälsoläget i regionen för specifikt år.

>> Årsrapport verksamhetsår 2020

>> Årsrapport verksamhetsår 2019

>> Årsrapport verksamhetsår 2018

>> Årsrapport verksamhetsår 2017

>> Årsrapport verksamhetsår 2016

>> Årsrapport verksamhetsår 2015

>> Årsrapport verksamhetsår 2014

Kontakt Barnhälsovården

Vid frågor eller funderingar kring årsrapporten vänligen maila oss så försöker vi hjälpa dig så snart vi har möjlighet.

Innehållsansvarig: Mats Henningsson
Uppdaterat: 2 maj 2022
FNG7