Årsrapporter

Barnhälsovården är en viktig arena för folkhälsoarbetet och när en stor del av Sörmlands befolkning. Genom generella hälsofrämjande och förebyggande insatser tidigt i barnets liv kan hälsan främjas både på kort och lång sikt.

Barnhälsovårdens nationella program utgår från konventionen om barns rättigheter och syftar till en jämlik och rättvis barnhälsovård som främjar varje barns hälsa och utveckling.

Barnhälsovårdens årsrapport ger en överblick över hälsoläget i regionen för specifikt år.

Uppdaterat: 13 juni 2023
CAGN