Utställare Nationella Barnhälsovårdsdagarna 2019

ABIGO Medical AB

 

ABIGO Medical AB är ett svenskt familjeägt läkemedelsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av receptfria och receptbelagda läkemedel samt medicintekniska produkter. Dessutom marknadsförs livsmedel för speciella medicinska ändamål som Nutramigen-produkterna.

Nutramigen och Nutramigen PURAMINO är för kostbehandling av barn med komjölksallergi respektive barn med svår komjölkallergi och/eller multipel födoämnesallergi. De tillverkas av företaget Mead Johnson Nutrition som i över 100 år varit dedikerade att hjälpa spädbarn och småbarn att få en bra start i livet med pålitliga och vetenskapligt baserade produkter.

 

ACO Hud Nordic / Perrigo Sverige AB

 

 

GlaxoSmithKline AB

 

 

HiPP Barnmat/Arvid Nordquist

HiPP Barnmat – mer ekologiskt än ekologiskt

Det började med en idé om att barn som växer ska äta den bästa maten. Det var därför vi började laga ekologisk barnmat. Vår idé har växt sig stark och idag ställer vi mycket högre krav på vår barnmat, än vad som krävs. Efter 60 år är ekologi och hållbarhet helt naturligt för oss. Så förutom maten ditt barn äter, tar vi dessutom ansvar för hur råvarorna har kommit dit, hur de har skördats och växt, hur människor, djur och natur mår runt omkring. Det gör vi för att vi en dag ska kunna lämna tillbaka jorden vi lånat av våra barn.

HiPP gör det lite enklare för dig som förälder att göra ett klokt val för världens bästa. I båda dess bemärkelser. Oavsett vilken produkt du väljer ur HiPPs ekologiska sortiment, kan du alltid känna dig trygg med att du inte bara gör ditt barn en tjänst – du gör världen en liten tjänst.

 

 

Nestlé Health Science

 

 

Nestlé Nutrition

Nestlé Infant Nutrition, experter inom barnnutrition sedan 1867. Med en ständig utveckling av barnmat
som baseras på vetenskap och forskning.

 

 

Nutricia Nordica AB

Nutricia fokuserar på varje barns unika behov genom att erbjuda ett brett sortiment av allergiprodukter, sondnäringar och näringsdrycker.

Vårt mål är att alla barn ska ha rätt näring och energi oavsett förutsättningar i livet.

 

 

PTC Therapeutics Sweden AB

PTC är ett globalt biomedicinskt läkemedelsföretag med fokus på att upptäcka, utveckla och marknadsföra specifika läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar, där vårt uppdrag är att tillhandahålla behandlingar för patienter med stora medicinska behov.

 

 

Rikshandboken

Rikshandboken i barnhälsovård är ett metod- och kunskapsstöd för barnhälsovården. Här hittar man metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet samt aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om barns hälsa och utveckling i åldrarna 0-6 år.

Rikshandboken skapar förutsättningar för en nationell, kostnadseffektiv, jämlik, rättvis barnhälsovård och en evidensbaserad praktik - en viktig grundförutsättning för barnhälsovård. FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbetet inom barnhälsovården.

 

 

Semper AB

Semper har i över 80 år arbetat med barnmat och utvecklar produkter utifrån det lilla barnets behov.
Barn är inte små vuxna, barn är barn och deras kroppar utvecklas mer under de första året än någon annan tid i livet och goda matvanor börjar tidigt. I samarbete med läkare, forskare och näringsexperter säkerställer vi att vår barnmat är så komplett och näringsriktig som möjligt.
Semper betyder alltid på latin. På Semper står alltid barnets bästa i centrum

Uppdaterat: 27 september 2019
NZUN