Anmälan - Utställare                                        Nationella Barnhälsovårdsdagarna                              1 - 3 oktober 2019


150 medarbetare från de regionala Barnhälsovårdsenheterna möts årligen för nationella dagar gällande svensk barnhälsovård. Barnhälsovårdsenheterna bidrar till barnens hälsa och tillgång till barnhälsovård regionalt genom att bevaka barns hälsa och utveckling, utveckla och utvärdera metoder, utbilda och ge stöd till barnhälsovårdspersonal och verksamhetschefer. Barnhälsovårdsdagarna innehåller presentationer från
myndigheter, forsknings- och utvecklingsprojekt samt diskussioner om barnhälsovården och ger tillfälle till nationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Dagarna fokuserar både på hur lokala barnhälsovårdsenheter arbetar utifrån nationella riktlinjer för rättvis, jämlik och genomgripande implementering av barnhälsovård men som också främjar diskussioner för hur dessa riktlinjer ska utformas utifrån professionell erfarenhet och forskningsbaserad evidens.

Deltagarna är som sagt barnhälsovårdsutvecklare, barnhälsovårdsöverläkare, MBHV-psykologer, dietister, sjukgymnaster, logopeder och administratörer som arbetar med övergripande barnhälsovårdsfrågor i  regionerna. Myndighetrepresentanter från Sveriges Kommuner och Landsting samt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Tema 2019 - Barnets rätt till Barnhälsovård

Den 13 juni 2018 beslöt riksdagen att konventionen om barnets rättigheter skulle inkorporeras i svensk lag 1 januari 2020.

Barns lika värde och samma rättigheter (artikel 2).
Barnets rätt till liv, hälsa och utveckling (artikel 6).
Barnets rätt till bästa möjliga hälsa och utveckling och till barnhälsovård (artikel 24)

Huvudtalare vid mötet är Sonia Bhalota, professor i nationalekonomi vid universitetet i Essex, Storbritannien. Hon kommer den 2 oktober att prata om ekonomin gällande barnhälsovårdens kostnader och hälsovinster samt totalt ekonomiskt utfall. Därför har vid detta möte även bjudits in ansvariga chefer och politiker från arrangörernas Regioner.

 

Ni har möjlighet att visa material från er verksamhet som rör barn och unga och anknyter till konferensens tema och innehåll.

Utställningarna kommer att finnas i direkt anslutning till de lokaler som disponeras för Barnhälsovårdsdagarna på Elite Stadshotell i Eskilstuna och schemalagda fikapauser kommer att hållas i samma lokal som utställningsplatserna är uppställda.

 

Paket A - 5 000 kr ex. moms.

I paket A ingår följande:

- Utställningsplats 1 dag.
- Entré för 1 person, inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika under vald dag.
- Möjlighet att lyssna på seminarier och föreläsningar som hålls under dagen
- Yta om 2 x 2 meter
- Lågt bord anpassat för att kunna presentera material eller ståbord
- Trådlös internetuppkoppling

 

Paket B – 9 000 kr ex. moms.

I Paket B ingår följande:

- Utställningsplats 2 dagar.
- Entré för 1 person, inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika under valda dagar.
- Möjlighet att lyssna på seminarier och föreläsningar som hålls under dagarna
- Yta om 2 x 2 meter
- Lågt bord anpassat för att kunna presentera material eller ståbord
- Trådlös internetuppkoppling

 

Paket C - 12 000 kr ex. moms.

I Paket C ingår följande:

- Utställningsplats 3 dagar.
- Entré för 1 person, inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika under valda dagar.
- Möjlighet att lyssna på seminarier och föreläsningar som hålls under dagarna
- Yta om 2 x 2 meter
- Lågt bord anpassat för att kunna presentera material eller ståbord
- Trådlös internetuppkoppling

 

Boende:

Boende ingår inte i avgiften och får ordnas av utställaren själv.

 

Fler utställare:

Blir ni fler än 1 utställare/personal tillkommer en kostnad på 500 kr/dag och person ex. moms och innefattar då fika, lunch och administration.

 

Material:

Utställare har möjlighet att boka t.ex. godis, blommor etc. via Elite Stadshotell Eskilstuna. Beställningslista för detta fås av Marie Blomberg.

 

Följande gäller för att delta som utställare:

Man ansvarar för sin utställningsyta vilket innebär bemanning, materialförsörjning med mera.
Utställarna står för sina egna kostnader i form av resekostnader samt logi.

 

Kontaktuppgifter:

Marie Blomberg, vårdadministratör, Region Uppsala

 

__________________________________________________________

Hitta hit

Elite Stadshotell,
Eskilstuna Hamngatan 11, 632 00 Eskilstuna

Karta finns här.

Parkeringsgarage finns i anslutning till hotellet, kontakta receptionen vid ankomst för detta.

För deltagare som ankommer med tåg till Eskilstuna Centralstation är det cirka 800 m till hotellet från centralstationen.

Buss Linje 1, Linje 3 och Linje 4 tar er från Eskilstuna Resecentrum/Centralstation till Eskilstuna centrum (Fristadstorget). Därifrån är det cirka 2 minuter till hotellet.

 

__________________________________________________________

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kan komma att användas för deltagarförteckning, beställning av specialkost och/eller anpassningar, spridning till anmälda för kontakt vid samåkning, för utskick av bekräftelse, återkoppling, uppföljning eller utvärdering och som bilaga vid eventuell fakturering.

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.

SAMTYCKE KRÄVS för att vi ska ta del av och hantera dina uppgifter.

 

Anmälan är stängd

Uppdaterat: 24 oktober 2019
W75H