Rapporter från Barnhälsovården Sörmland

2022-03-21
I samarbete med FoU i Sörmland har Barnhälsovården genomfört forskningsprojektet "Samverkan i barnhälsovården – betydelse för vårdkvalitet och arbetsrelaterat välbefinnande".

Rapporten i sin helhet <<
Rapporten som kortversion <<

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poster - Övervikt och fetma bland 4-åringar i Sverige 2018

Poster -  Övervikt och fetma bland 4-åringar i Sverige

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rapport - Smittförebyggande samverkan mellan hälsovård och en förskola i Katrineholms kommun - Per-Johan Rehn

Uppdaterat: 28 mars 2022
WM56