Regionala tillägg till Rikshandboken

Rikshandboken i barnhälsovård är ett nationellt webbaserat metod- och kunskapsstöd för barnhälsovården.

Rikshandboken skapar förutsättningar för en nationell, jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet och används i alla Sveriges regioner.

Här hittar du metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet samt aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling.

Till Rikshandbokens texter kan varje region lägga till regionala tillägg.

Ett regionalt tillägg är kompletterande information till en nationell text. Tillägget beskriver en regional skillnad till exempel vad gäller remittering.

Det är de enskilda regionerna som tar fram och reviderar innehållet i de regionala tilläggen. Du hittar de regionala tilläggen längst ner på Rikshandbokens sidor.

 

Hitta ett regionalt tillägg

Rikshandboken är uppbyggt med sex huvudrubriker

Metoder och riktlinjer

Metoder, riktlinjer och övergripande strategier för barnhälsovårdens verksamhet. Innehåll i det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Informationsmaterial samt arbets- och målbeskrivningar för respektive yrkesgrupp.

Hälsobesök

Det nationella barnhälsovårdsprogrammet utgår från varje enskilt barn och familjens behov. Vid behov erbjuds fler besök i hemmet eller på BVC-mottagningen mellan de angivna åldrarna än vad som anges nedan.

Vaccinationer

Fakta och riktlinjer för vaccinationer, barnvaccinationsprogrammet med schema, förvaring, injektionstekniker, föräldrakommunikation, förberedelser, smärtlindring och vad du ska ta hänsyn till i särskilda fall.

Amning och nutrition

Strategier och vägledning för amningsrådgivning, näringsinnehåll i bröstmjölk och bröstmjölksersättning samt information om mat och dryck för barn.

Pediatrik

Somatiska undersökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet. Information om sjukdomar och besvär hos barn inom barnhälsovården.

Hälsa och utveckling

Om barns fysiska, motoriska, kommunikativa, kognitiva & psykosociala utveckling. Barns sömn, tänder och toalettvanor. Hur utvecklingsuppföljningen ska utföras, utvecklingsavvikelser & när man ska hänvisa vidare i vården.

Livsvillkor

Om barnsäkerhet, barn som är adopterade, för tidigt födda, barn som har migrerat, riskerar att fara illa, samt om föräldraskap.

 

Här nedan hittar du: 
Länkar till samtliga underrubriker (t.ex. ÖVERSIKT - Stategier och kvalitetssäkring) och direktlänk till det aktuella regionala tillägget under aktuell underrubrik (t.ex. Dokumentation och journalföring - Barnhälsovårdsjournal).

 

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta Barnhälsovården Sörmland via mail

 

Regionala tillägg för Region Sörmland

Uppdaterat: 27 maj 2020
W475