Regionala tillägg till Rikshandboken

Rikshandboken i barnhälsovård är ett nationellt webbaserat metod- och kunskapsstöd för barnhälsovården.

Rikshandboken skapar förutsättningar för en nationell, jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet och används i alla Sveriges regioner.

Här hittar du metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet i Region Sörmland samt aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling.

Till Rikshandbokens texter kan varje region lägga till regionala tillägg.

Ett regionalt tillägg är kompletterande information till en nationell text. Tillägget beskriver en regional skillnad till exempel vad som gäller vid remittering i just Region Sörmland.

Det är de enskilda regionerna som tar fram och reviderar innehållet i de regionala tilläggen. Du hittar de regionala tilläggen längst ner på Rikshandbokens sidor.

 

Hitta ett regionalt tillägg

Rikshandboken är uppbyggt med sju huvudrubriker, du ser dessa här nedanför, och en rad underrubriker.
Längst ner på Rikshandbokens sidor hittar du eventuella regionala tillägg för Region Sörmland.

För att se Region Sörmlands regionala tillägg på Rikshandboken måste du ha valt vår region.
Detta gör du genom att klicka på "Region" till höger i den översta menyraden på Rikshandboken.se och välja just Sörmland. Detta behöver du endast göra en gång,

 

Metoder och riktlinjer

Metoder, riktlinjer och övergripande strategier för barnhälsovårdens verksamhet. Innehåll i det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Informationsmaterial samt arbets- och målbeskrivningar för respektive yrkesgrupp.

Hälsobesök

Det nationella barnhälsovårdsprogrammet utgår från varje enskilt barn och familjens behov. Vid behov erbjuds fler besök i hemmet eller på BVC-mottagningen mellan de angivna åldrarna än vad som anges nedan.

Vaccinationer

Fakta och riktlinjer för vaccinationer, barnvaccinationsprogrammet med schema, förvaring, injektionstekniker, föräldrakommunikation, förberedelser, smärtlindring och vad du ska ta hänsyn till i särskilda fall.

Amning och nutrition

Strategier och vägledning för amningsrådgivning, näringsinnehåll i bröstmjölk och bröstmjölksersättning samt information om mat och dryck för barn.

Pediatrik

Somatiska undersökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet. Information om sjukdomar och besvär hos barn inom barnhälsovården.

Hälsa och utveckling

Om barns fysiska, motoriska, kommunikativa, kognitiva & psykosociala utveckling. Barns sömn, tänder och toalettvanor. Hur utvecklingsuppföljningen ska utföras, utvecklingsavvikelser & när man ska hänvisa vidare i vården.

Livsvillkor

Om barnsäkerhet, barn som är adopterade, för tidigt födda, barn som har migrerat, riskerar att fara illa, samt om föräldraskap.

 

Översikt regionala tillägg Region Sörmland:

Här nedan hittar du länkar till samtliga huvudrubriker (ÖVERSIKT - _________ ) och underrubriker (Regionalt tillägg . ____________) som innehåller regionala tillägg och direktlänk till de regionala tillägget under aktuell underrubrik.

Detta för att du ska slippa klicka runt på Rikshandboken för att hitta alla regionala tillägg.

 

 Frågor?

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta Barnhälsovården Sörmland via mail

 

Regionala tillägg för Region Sörmland

Uppdaterat: 29 april 2021
T7A4