Barnhälsovårdens utbildningar och möten

På den här sidan samlar vi Barnhälsovårdens planerade utbildningar som sker i samverkan med berörda parter.

Information om respektive utbildning skickas även ut till berörd personal med e-post.

Uppdaterat: 17 mars 2023
U7SU