Barnhälsovårdens utbildningar och möten

På den här sidan samlar vi Barnhälsovårdens planerade utbildningar som sker i samverkan med berörda parter.

Information om respektive utbildning skickas även ut till berörd personal med e-post.

Barnhälsovårdens fortbildningsdag hösten 2021

Skapa hälsosamma levnadsvanor tidigt
- en dag om metoder och material för det hälsofrämjande mötet 

>> Läs mer om tillfället och anmäl dig här <<

Uppdaterat: 30 augusti 2021
5TF4