Utvärderingar Barnhälsovården Sörmland

Löpande uppföljningar och utvärderingar av utbildningar Barnhälsovården Sörmland anordnar är viktigt för att säkerställa att de mål som satts upp nås och för att säkerställa att rätt områden prioriteras.
Först då är det möjligt att bedöma resultaten och förstå vilka framsteg som har gjorts, samt kunna förbättra utbildningarna.

Du har nyligen deltagit i en av Barnhälsovården Sörmlands utbildningstillfällen och därför skulle vi uppskatta om du vill ta dig tid att hjälpa oss utvärdera tillfället genom en enkät som du kommer till om du klickar på aktuellt utbildningstillfälle här nedan.

Vid frågor vänligen kontakta oss via mail: Skyddad adress

 

Utvärdering:

  • Introduktionsutbildningen - Psykomotorisk utveckling - 26 oktober 2022
  • Fortbildningsdagar hösten 2022
  • Introduktionsutbildningen - Vardagspediatrik och vaccinationer - 6 december 2022

 

Uppdaterat: 8 september 2022
MYAH