PrimUS

PrimUS – Primärvårdens utvecklingsenhet Sörmland

PrimUS uppdrag

PrimUS Sörmland verkar för en öppen dynamisk miljö med utbildning, utvecklingsarbete och forskning av primärvården som naturlig del i vardagsarbetet. PrimUS uppdrag är att stödja och stimulera primärvårdens utveckling och kvalitet.

Evidensbaserad primärvård

PrimUS ska stödja och stimulera möjligheten till fortbildning och vidareutbildning av primärvårdens vårdaktörer och bereda goda förutsättningar för kliniskt utvecklingsarbete mot en alltmer evidensbaserad primärvård.

Vi som arbetar i PrimUS

Inom verksamheten finns verksamhetsutvecklare, disputerande sjukgymnaster, dietist, psykologer och sjuksköterskor, studierektorer, fortbildningssamordnare och handledare för ST-forskningsprojekt.

Kontakt

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda: Skyddad adress

Innehållsansvarig: Mats Henningsson
Uppdaterat: 5 december 2022
GS34