PrimUS

PrimUS – Primärvårdens utvecklingsenhet Sörmland

PrimUS uppdrag

PrimUS verkar för en öppen dynamisk miljö med utbildning, utvecklingsarbete och forskning av primärvården som naturlig del i vardagsarbetet. PrimUS uppdrag är att stödja och stimulera primärvårdens utveckling och kvalitet.

Evidensbaserad primärvård

PrimUS ska stödja och stimulera möjligheten till fortbildning och vidareutbildning av primärvårdens vårdaktörer och bereda goda förutsättningar för kliniskt utvecklingsarbete mot en alltmer evidensbaserad primärvård.

Vi som arbetar på PrimUS

Inom verksamheten finns disputerande sjukgymnaster, dietist, psykologer och sjuksköterskor, studierektorer, fortbildningssamordnare och handledare för ST-forskningsprojekt.

Specialisttjänstgöring i allmänmedicin

Inom PrimUS finns studierektorsorganisationen för ST-läkare inom primärvård. 

På sidan ST-läkare inom primärvård finns information om att vara ST-läkare i primärvård, kontaktuppgifter till studierektorer och utbildningssamordnare samt dokumnet och blanketter som gäller ST.

Innehållsansvarig: Mats Henningsson
Uppdaterat: 22 februari 2023
3KMZ