PrimUS

PrimUS – Primärvårdens utvecklingsenhet Sörmland

PrimUS uppdrag

PrimUS Sörmland verkar för en öppen dynamisk miljö med utbildning, utvecklingsarbete och forskning av primärvården som naturlig del i vardagsarbetet. PrimUS uppdrag är att stödja och stimulera primärvårdens utveckling och kvalitet.

Evidensbaserad primärvård

PrimUS ska stödja och stimulera möjligheten till fortbildning och vidareutbildning av primärvårdens vårdaktörer och bereda goda förutsättningar för kliniskt utvecklingsarbete mot en alltmer evidensbaserad primärvård.

Vi som arbetar i PrimUS

Inom verksamheten finns verksamhetsutvecklare, disputerande sjukgymnaster och sjuksköterskor, studierektorer, fortbildningssamordnare och handledare för ST-forskningsprojekt.

Kontakt

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda: Skyddad adress

     
1. Yrkesfunktion
Kryssa i ett alternativ (Obligatoriskt fält)
   
2. Vilken av följande utbildningar har du deltagit i?
De går att kryssa i fler alternativ (Obligatoriskt fält)
 
3. Vilka av följande utbildninger har du haft mest nytta av?
De går att kryssa i fler alternativ (Obligatoriskt fält)
 
4. Har du deltagit på någon eller några av de halvdagsträffar som anordnas av hälsoval för de psykosociala teamen?
Kryssa i ett alternativ (Obligatoriskt fält)
   
5. Har du deltagit på någon av de årliga konferenser som ordnas på temat våld i nära relationer?
Kryssa i ett alternativ (Obligatoriskt fält)
   
6. Har du deltagit på någon eller några av de årliga konferenser som ordnas på temat suicidprevention?
Kryssa i ett alternativ (Obligatoriskt fält)
   
7. Hur många traumapatienter har du behandlat sen du gick EMDR eller PE utbildningarna?
Kryssa i ett alternativ (Obligatoriskt fält)
 
8. Hur många grupper har du startat sen du gick UP?
Kryssa i ett alternativ (Obligatoriskt fält)
   
9. Hur många patienter har du kommit igång med sen du gick I-KBT?
Kryssa i ett alternativ (Obligatoriskt fält)
   
10. Har de senaste årens utbildningssatsningar inneburit att: 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5    
11. Är din nuvarande arbetsbelastning rimlig?
Kryssa i ett alternativ (Obligatoriskt fält)
 
VID NEJ, Svara här
   
12. Hur många patienter i veckan anser du är rimligt, räknat på en heltid och inklusive I-KBT och gruppbehandling?
Kryssa i ett alternativ (Obligatoriskt fält)
       
 
13.Fungerar samverkan med psykiatrin bra? Svara nedan (Obligatoriskt fält)
   
Tack för dina svar. Glöm inte att klicka och skicka iväg svaren!

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Innehållsansvarig: Mats Henningsson
Uppdaterat: 5 mars 2019
6GTC