Föreläsningar från sjuksköterskedagar och allmänläkardagar

Här ser du och kan ta del av senaste årets föreläsningar. Om du är intresserade av föreläsningar som finns nämnda men som inte är publicerade nedan, vänligen efterfråga dem via Skyddad adress

Sjuksköterskedagar hösten 2019

Fetma genom livet, Kere

Korta tillämpningar i MI, Bergman

Allmänläkardagar våren 2019

Tobaksrökning och hälsa, Engman

Dieter, Keres

Hypertoni, Kahan

Sjuksköterskedagar våren 2019

Allergi, Lundahl

Metabola syndromet presentation, Enocksson
Metabola syndromet - kompendium, Enockson, Freimanis och Boxner
Mall för ortostatiskt blodtryck

Anafylaxi, Ullskog Frost

Innehållsansvarig: PrimUS-enheten
Uppdaterat: 10 februari 2021
2QB4