Föreläsningar från sjuksköterskedagar och allmänläkardagar

Här ser du och kan ta del av senaste årets föreläsningar. Om du är intresserade av föreläsningar som finns nämnda men som inte är publicerade nedan, vänligen efterfråga dem via Skyddad adress

Sjuksköterskedagar hösten 2019

Fetma genom livet, Kere

Korta tillämpningar i MI, Bergman

 

Allmänläkardagar våren 2019

Tobaksrökning och hälsa, Engman

Dieter, Keres

Hypertoni, Kahan

Sjuksköterskedagar våren 2019

 Allergi, Lundahl

Metabola syndromet presentation, Enocksson
Metabola syndromet - kompendium, Enockson, Freimanis och Boxner
Mall för ortostatiskt blodtryck

Anafylaxi, Ullskog Frost

Allmänläkardagar hösten 2018

KOL luftvägsregistret, din egen enhets unika möjlighet till förbättringsarbete, Fjällman Schärberg

Kunskapsstyrning, Gustafsson

Kunskapsstöd, Rammo

Sjuksköterskedagar hösten 2018

Luftvägsregistret, en chans till förbättringsarbete. Praktiska kloka råd om och till KOL-patienter, Fjällman Schärberg

Vegankost till barn & kostråd till äldre, Keres

Stresshantering, mindfulness, Sjödin

Allmänläkardagar våren 2018

Diabetes, Vibeke Bergmark
Psykiatri, Johan Hellström
Info från Läkemedelskommittén, Maria Nordquist & Björn Lundahl: LMK info, Nordquist, LMK info, Lundahl
Urinvägsinfektioner i Öppenvård, Maria Remén och Sara Ullskog Frost: Infektion vuxna
Urinvägsinfektioner hos barn i öppenvård, Lars Alenius: Förstoppningsråd, Infektion Barn, Miktionslista

Sjuksköterskedagar våren 2018

Ny föreskrift "ordination och läkemedelshantering", Alfarra och Lundahl
Hudföreläsning, Ullskog Frost
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Alfarra
Luftvägsinfektioner, Olofsson och Remen
Infektioner, UVI och sår, Olofsson och Remen
Vaccination pneumokocker
Psoriasis och Reklistan, Lundahl
Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, STRAMA, Läkemedelseverket samt Folkhälsomyndigheten

Innehållsansvarig: PrimUS-enheten
Uppdaterat: 13 maj 2020
DBDR