Sörmlands hälsoprogram

Sörmlands hälsoprogram

- en liten förändring kan få stor betydelse

Region Sörmland erbjuder alla som fyller 40, 50 eller 60 år att kostnadsfritt delta i Sörmlands hälsoprogram på sin vårdcentral. Målet med hälsoprogrammet är att stärka folkhälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ 2. Hälsoprogrammet är en viktig del i arbetet för att bli Sveriges friskaste län 2025.

Som deltagare får du en uppfattning om din hälsa och kan på din vårdcentral få hjälp att behålla eller förbättra den om det behövs.

Detta ingår i Sörmlands hälsoprogram

  • Provtagning
  • Hälsoenkät
  • Hälsosamtal

Information på andra språk

1177 Vårdguiden kan du läsa mer om Sörmlands hälsoprogram och även hitta information på andra språk.  Information om programmet finns också på den vårdcentral där du är listad.

Frågor?

Vid frågor om Sörmlands hälsoprogram vänligen kontakta oss via funktionsbrevlådan Skyddad adress

Innehållsansvarig: Ellen Boxner
Uppdaterat: 9 februari 2021
KF1W