Vårdcentral

Hälsoval (Vårdval Primärvård)

Primärvården utgör basen för det svenska sjukvårdsystemet. Det är landstingen i Sverige som ansvarar för att erbjuda en god och jämlik hälso- och sjukvård. Det första mötet med sjukvården sker ofta via en vårdcentral, vilket utgör skäl för dess tillgänglighet i samhället. I samband med att vårdvalsreformen infördes 2010 blev det obligatoriskt för samtliga landsting att införa ett vårdvalssystem.

Etablera ny vårdcentral

Vårdvalssystemet innebär att landstingen ger aktörer i uppdrag att starta, driva och till viss grad utforma den vård som innefattar primärvården. Det är upp till varje landsting att själva utforma regelverken kring vårdvalet. Här nedan hittar du de regelverk som gäller för att bedriva vårdcentral i Sörmland.

Regelbok 2018 för att bedriva vårdcentral i Sörmland

Uppdaterat: 5 juli 2018
5ZEP