Vårdcentral

Hälsoval - Vårdval Primärvård

Primärvården utgör basen för det svenska sjukvårdsystemet. Det är regionerna i Sverige som ansvarar för att erbjuda en god och jämlik hälso- och sjukvård. Det första mötet med sjukvården sker ofta via en vårdcentral, vilket utgör skäl för dess tillgänglighet i samhället. I samband med att vårdvalsreformen infördes 2010 blev det obligatoriskt för samtliga regioner att införa ett vårdvalssystem.

Etablera ny vårdcentral

Vårdvalssystemet innebär att regionerna ger aktörer i uppdrag att starta, driva och till viss grad utforma den vård som innefattar primärvården. Det är upp till varje region att själva utforma regelverken kring vårdvalet. Här nedan hittar du de regelverk som gäller för att bedriva vårdcentral i Sörmland.

Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland

Val av vårdcentral

1177 kan du läsa mer om att välja vårdcentral.
Blankett Hälsovalsblankett för val av vårdcentral Sörmland

Uppdaterat: 14 januari 2022
QFGA