Blanketter vid anställning/tidsbegränsat vikariat med mera

Blanketten skrivs under och sänds i original via post till Hälsovalsstaben, Nyköping.
Blankett nummer 1 och 6 ska sändas till studierektor primärvård.

Uppdaterat: 10 oktober 2019
NK1J