Hälsovals blanketter

Blanketten skrivs under och skickas i original via post till Hälsovalsstaben, Nyköping.

Tänk på att uppdatering av blanketter sker kontinuerligt. Därför ska blanketterna aldrig lagras lokalt, utan hämtas från webbsidan, så att rätt version används.

Ekonomisk ersättning

Läkarassistent

Avslut av tjänst - flytt till annan vårdcentral

Resursersättning

ST-läkare

Dessa blanketter skickas till studierektor primärvård.

Behörighet

Övrigt

Relaterad information

Region Sörmland använder sig av ett rekryteringsprotokoll i samband med rekrytering av personal. Den finns tillgänglig även för privata vårdcentraler i vår region. Blanketten ska då inte sändas till HR Region Sörmland, utan sparas av respektive vårdgivare.

Uppdaterat: 9 augusti 2023
7JR4