Hälsovals blanketter

Blanketten skrivs under och sänds i original via post till Hälsovalsstaben, Nyköping.

Blankett nummer 1 och 7 ska sändas till studierektor primärvård.

Tänk på att uppdatering av blanketter sker kontinuerligt. Därför ska blanketterna aldrig lagras lokalt, utan hämtas från webbsidan, så att rätt version används.

1. Blankett - Ansökan om anställning ST-läkare

2. Blankett pre ST - Ansökan om tidsbegränsat vikariat innan ST-tjänstgöring

3. Blankett pre ST - Handledarutlåtande inför ansökan ST i allmänmedicin

4. Blankett pre AT - Ansökan om tidsbegränsat vikariat av underläkare

5. Blankett - Ansökan om tidsbegränsad anställning av läkarassistent - se relaterad information

6. Blankett - Avslut av vikariat underläkare/pre ST eller avslut av anställning BT/ST

7. Blankett - Godkännande inför ansökan till Socialstyrelsen - specialist i allmänmedicin

8. Blankett - Äskar ersättning för resursmedverkan i undervisning, utbildning eller utredning

9. Blankett - Ansökan om dispens av hälsovalsfinansierad ST-läkare

10. Blankett - Ansökan om ersättning för materialkostnader dyra patienter

11. Blankett - Äskande av medel för ökad läkarkontinuitet

12. Blankett - Ansökan om behörighet till BORIS och ESPRI vårdcentral

Relaterad information

Region Sörmland använder sig av ett rekryteringsprotokoll i samband med rekrytering av personal. Den finns tillgänglig även för privata vårdcentraler i vår region. Blanketten ska då inte sändas till HR Region Sörmland, utan sparas av respektive vårdgivare.

Uppdaterat: 26 augusti 2021
4V1W