Hälsovalschefens beslut

Nedan visas Hälsovalschefens beslut som är styrande för primärvården i Sörmland

INFORMATION

2022

RS-LED22-0095-4

Hälsovalschefens beslut gällande ersättning för PCR-provtagning Covid-19

RS-LED22-0095-3

Reviderat Hälsovalschefens beslut angående förändringar i ersättning för privata vårdgivare med anledning av coronapandemin

RS-LED22-0095-2

Reviderat hälsovalschefens beslut gällande ersättning för intygsbedömning inom psykiatri under primärvårdens beredskap

2021
RS-LED21-
0020

2020-11-10
Hälsovalschefen informerar kring personalvaccination säsongsinfluensa

2020
RS-LED20-0023

2019
RS-LED19-0037

 

2018
LS-LED18-0066

 

Innehållsansvarig: Mats Henningsson
Uppdaterat: 11 april 2022
VENU