Hälsovalschefens beslut

På denna sida publiceras hälsovalschefens beslut som är styrande för primärvården i Sörmland.

Administrativa villkor

2021-05-20 Hälsovalschefens beslut gällande dokumentation primärvårdsjouren i Eskilstuna

Listning

2021-03-22 Hälsovalschefens beslut gällande rutin för att säkerställa barnhälsovård till barn som är listade på vårdcentraler som inte kan erbjuda barnhälsovård

Rapportering och uppföljning

2020-11-10 Hälsovalschefens beslut gällande överföring av data till BHVQ

2022-11-28 Hälsovalschefens beslut gällande riktlinjer digitalt arbete med psykisk ohälsa i primärvården

2018-08-28 Hälsovalschefsens beslut gällande kodansvarig medicinsk sekreterare på varje vårdcentral

Ekonomi och ersättning

2023-06-29 Hälsovalschefens beslut gällande ersättning för BT 2023

2023-01-30 Hälsovalschefens beslut gällande ersättning för intygsbedömning inom psykiatri under primärvårdens beredskap

2023-01-30 Hälsovalschefens beslut gällande ersättningsnivå för vaccinering covid-19

2022-09-29 Hälsovalschefens beslut angående kompensation för digital plattform till de vårdcentraler som inte är anslutna till Vårdkontakt Direkt

2021-06-23 Hälsovalschefens beslut gällande avgift för uteblivet besök för digitala aktörer

2021-03-15 Hälsovalschefens beslut angående besöksersättning diagnos rådgivning, ospecificerad

2020-03-27 Hälsovalschefens beslut gällande kostnadsfri provtagning, vård och behandling av covid-19 för de personkretsar som inte omfattas av kostnadsfrihet

2020-03-16 Hälsovalschefens beslut gällande hälsovalsfinansiering vid uppstart av nyetablerade Familjecentraler i Sörmland

Samverkansaktörer

Samverkan mellan kommun och hälso- och sjukvård

2021-05-20 Hälsovalschefens beslut gällande fördelning av SÄBO-satsning

Privata vårdgivare

2022-10-25 Hälsovalschefens beslut gällande direktupphandling ortopedisk öppenvård

Läkemedel och vaccination

2023-01-30 Hälsovalschefens beslut gällande beställning av vissa rekvisitionsläkemedel till vårdcentraler
Bilaga: Ansvar, kostnadsställe och aktivitetskod per vårdcentral gällande beställning av vissa rekvisitionsläkemedel till vårdcentraler

2023-01-30 Hälsovalschefens beslut gällande ersättningsnivå för vaccinering covid-19

2020-02-24 Hälsovalschefens beslut gällande beställning av vaccin mot fästingburen hjärninflammation - offentliga vårdcentraler

2020-02-24 Hälsovalschefens beslut gällande beställning av vaccin mot fästingburen hjärninflammation - privata vårdcentraler

2018-01-29 Hälsovalschefens beslut gällande beställning av vaccin mot rotavirus inom barnhälsovården, offentliga vårdcentraler

2018-01-29 Hälsovalschefens beslut gällande beställning av vaccin mot rotavirus inom barnhälsovården, privata vårdcentraler

Innehållsansvarig: Mats Henningsson
Uppdaterat: 30 juni 2023
6WJZ