Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland

Region Sörmland, nedan kallat regionen, ansvarar för att erbjuda invånarna i Sörmland bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Regionen är såväl utförare som beställare av hälso- och sjukvård.

Vårdnivån primärvård bedrivs både inom kommunerna och inom regionen. Detta kräver samverkan mellan huvudmännen och kunskap om varandras förutsättningar och verksamheter.

Regelbok 2023 för bedrivande av primärvård i Region Sörmland (PDF)

Regelbok 2022 för bedrivande av primärvård i Region Sörmland (PDF)

Uppdaterat: 29 december 2022
5JJX