Antibiotikaförskrivning - vårdcentraler

Antal kurer antibiotika som expedierats får vara maximalt 175 per 1000 listade/år på vårdcentralen.

Uppdaterat: 8 november 2019
3FJG