BVC- MPR-vaccination - vårdcentraler

Andel av alla BVC-barn som fått MPR-vaccination ska vara minst 96%

Uppdaterat: 8 november 2019
E12A