Diabetes - HbA1c - vårdcentraler

Andel patienter som når mål för HbA1c (HbA1c under eller lika med 70 mmol/mol) är minst 90 %.

Uppdaterat: 8 november 2019
HZHV