Individuell förskrivning av läkemedel - läkemedel

Vårdcentralen har under året tagit ut individuell förskrivning per läkare och fört en dialog kring detta.

Uppdaterat: 25 oktober 2019
TGFM