Läkarkontinuitet - vårdcentraler

Andel mångbesökare (som besökt vårdcentralen tre gånger eller fler) som fått träffa samma läkare ska överstiga genomsnittet för länet under föregående år vilket var 42 %.

Uppdaterat: 8 november 2019
EQFX