Ledningssystem - vårdcentraler

Vårdcentralen har ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2011:9).

Uppdaterat: 25 oktober 2019
EMHK