Valfrihet- och vårdgarantiservice

Valmöjligheter inom regionen

Personer som är folkbokförd i Sörmland har möjlighet att välja vårdcentral, sjukhusmottagning och slutenvård samt regionfinansierad privat vårdgivare var de vill inom länet. Region Sörmland har inget remisskrav för specialistbesök vid de regiondrivna sjukhusen.

Valmöjligheter i annan region

Varje region har ett ansvar för att erbjuda och bekosta vård till sina länsinvånare. Många regioner kan även ta emot utomregionspatienter för planerad vård. Som sörmlänningar kan du söka öppen hälso- och sjukvård i hela landet utan remiss, förutsatt att det är en vårdgivare som är regionfinansierad. För vård som kräver inläggning på sjukhus krävs ett godkännande i förväg från hemregionen. Då behöver patienten fylla i följande blankett: Vård som kräver inläggning på sjukhus i annan region

När någonsöker vård görs alltid en medicinsk bedömning av vilken vård och åtgärd som behövs. Det är inte möjligot att fritt välja vad som ska göras men patienten har möjlighet att välja var vården ska ges.

Patienten får själv kontakta vårdgivaren i annan region och höra efter om de kan ta emot. Det är viktigt att patienten försäkrar sig om att vald vårdgivare har ett giltigt avtal med någon region i Sverige och att avtalet omfattar den utredning/behandling/operation som ska göras. Patienten betalar den patientavgift som gäller i den region där hen söker vård och får även bekosta eventuella resor och andra merkostnader (mat, hotell & parkering) själv. Barn, som får vård i region som tar ut avgift för barn, kan få patientavgiften återbetald av Region Sörmland.

När en patient får en remiss skriven av en primärvårdsläkare skickas den i första hand till sjukhusmottagning inom Region Sörmland, men patienten kan även välja att få remissen skickad till annan regionfinansierad vårdgivare.

Patienten betalar den avgift som gäller i den region där patienten söker vård.

Valmöjligheten omfattar inte

  • Tvångsvård
  • Sluten högspecialiserad vård
  • Långvarig medicinsk rehabilitering

Blanketter och mer information

Mer information om regler och rättigheter inom vården finns här på 1177.se.

Hitta vård

Här kan du hitta adresser och kontaktuppgifter till mottagningar i Sverige
Hitta vård

Du kan också jämföra väntetider i vården i Sverige.
Gå till Väntetider i vården.

Läs mer om förstärkt vårdgaranti och utökad tillgänglighet, på underliggande sida.

Kontakt

Via 1177.se vårdguidens E-tjänster kan patienten logga in och ställa sin fråga. Telefon: 0155-24 77 30

Uppdaterat: 3 april 2023
H6H4