Asylsökande/papperslösa/gömda personer i Region Sörmland

Asylsökande, Papperslösa och gömda personer som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland har rätt till hjälpmedel som alla andra i Regionen.
För mer information se Avgiftshandboken, avsnittet om vård till asylsökande och papperslösa.

Uppdaterat: 11 februari 2020
ZXTX