Asylsökande/ papperslösa/ gömda personer i Region Sörmland

Asylsökande, papperslösa och gömda personer som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland har rätt till hjälpmedel som alla andra i Regionen.

För mer information se Avgiftshandboken, avsnittet om vård till asylsökande och papperslösa. 


Uppdaterat: 14 november 2022
357S