Återlämning av hjälpmedel Region Sörmland

Återlämning och avregistrering av hjälpmedel

Brukaren ska av förskrivaren informeras var hon/han kan återlämna hjälpmedlen. Blankett med info ges till brukare vid förskrivningstilfället.

Försäljningshjälpmedel (KF, LF)

Vissa hjälpmedel är att betrakta som förbrukningsvara.

Hjälpmedel som köpts ska när behovet upphört återlämnas till den huvudman som äger hjälpmedlet. Ej till Hjälpmedelscentralen. Avregistreras i webSesam.

Försäljningshjälpmedel med retur (KFR, LFR)

Hjälpmedlet bedöms vara lönsamt att rekonditionera ur hygienisk och ekonomisk synpunkt. Återlämningen baseras på ett ömsesidigt förtroende mellan förskrivaren och brukaren.

Brukaren skall alltid informeras om var hjälpmedlet ska återlämnas. Hjälpmedlet återlämnas då behovet upphör till närmaste kundlager eller Hjälpmedelscentral/Hjälpmedelsfilial. Dessa hjälpmedel returneras med den ordinarie transporten mellan Hjälpmedelscentralen/Hjälpmedelsfilialen och kundlager.

Avregistrera via webSesam.

Hyreshjälpmedel (KM, LM)

Hjälpmedlet bedöms vara intressant att följa upp med hänsyn till medicinska och rehabiliterande aspekter. Hjälpmedlet bedöms även vara lönsamt att rekonditionera ur hygienisk och ekonomisk synpunkt.

Brukaren skall alltid informeras om var hjälpmedlet ska återlämnas. Hjälpmedlet återlämnas då behovet upphör till närmaste kundlager eller Hjälpmedelscentral/Hjälpmedelsfilial. Dessa hjälpmedel returneras med den ordinarie transporten mellan Hjälpmedelscentralen/Hjälpmedelsfilialen och kundlager.

Endast stora skrymmande hjälpmedel som kräver annat fordon än personbil hämtas av Hjälpmedelscentralen hos brukare utan kostnad.

Kontakta Hjälpmedelscentralen/Hjälpmedelsfilialen om hämtning skall utföras.

Hjälpmedlet avregistreras vid ankomst till Hjälpmedelscentralen. Fem dagars hyreskostnad avräknas på hyreshjälpmedel för transporttiden.

Återlämning av smittat gods

När hjälpmedel från personer med känd smitta ska återlämnas till Hjälpmedelscentralen ska hjälpmedlet vara rengjort, inplastat och tydligt märkt som - smittat gods


Uppdaterat: 3 oktober 2022
JFQN