Behovstrappa/Regelverk för hjälpmedelsförskrivning

Här beskrivs regelverket som gäller för Region Sörmland och kommunerna i Sörmland.
För att göra det enklare för dig är regelverket indelat efter olika behov:

  • Förflyttning
  • Aktiviteter i dagliga livet (ADL)
  • Kommunicera/kommunikation
  • Vård och behandling

Behoven beskrivs i olika trappsteg.
För varje trappsteg beskrivs delaktivitetens omfattning.
Vissa produkter för egenvård, tillbehör och förbrukningsartiklar får brukaren köpa själv eftersom de inte ingår i regionens och kommunernas ansvar.
Exempel ges på andra samhällsinsatser.

Förflyttning

Med förflyttning menas att målmedvetet röra sig från en plats till en annan. Förflyttning sker självständigt eller med hjälp av annan person.
Förflyttning är en behovstrappa i sju steg.

Aktiviteter i det dagliga livet (ADL)

ADL betyder Aktiviteter i Dagliga Livet. Det är sådant som vi gör varje dag, själv eller med hjälp av någon annan.
Till exempel planera sin vardag, äta, dricka eller sköta sin hygien.
ADL är en behovstrappa i fyra steg.

Kommunicera/kommunikation

Aktiviteten kommunicera handlar om kommunikation genom språk, tecken, och symboler. Det innefattar att ta emot och att förmedla budskap, att genomföra samtal och att använda olika kommunikationsmetoder samt kommunikationshjälpmedel.
Kommunicera är en behovstrappa i fem steg.

Vård och Behandling

Inom området vård och behandling finns hjälpmedel som ska tillgodose särskilda behov. Det är medicintekniska produkter, hjälpmedel som kompenserar för en kroppsfunktion och hjälpmedel som kan behövas efter en medicinsk behandlingsinsats.
Vård och behandling är en behovstrappa i fyra steg.

 

Uppdaterat: 3 oktober 2022
GYET