Beställning/förskrivning av hjälpmedel Region Sörmland

Förskrivning av individuella hjälpmedel

 • Hjälpmedel ska förskrivas via WebSesam. 

 • Vid utlämning till patient från kundlager förskrivs hjälpmedlet via WebSesam.

 • Vid förskrivning av hjälpmedel med andra komponenter än standard ska de beställas i WebSesam och inställningar ska anges i rutan övrig information (se WebSesam-dokumentation).

 • Om HMC har likvärdiga hjälpmedel på lager som ska levereras i första hand byts hjälpmedlet på din beställning/förskrivning ut dvs tvingade byte.

 • När hjälpmedel inte kan förskrivas i WebSesam vid tex tvingande byte, handläggarärenden, om personen har skyddade personuppgifter eller inte bor i Sörmland skickas förskrivningen med beställningsunderlag till HMC via filetransfer. Se vår startsida på Samverkanswebben.

Beställning till kundlager

 • Kundlager förses med hjälpmedel genom automatisk lagerpåfyllnad. Artiklar som inte har automatisk lagerpåfyllnad är käppar, kryckkäppar, axillarkryckor, isdubb, doppskor, antihalkduk och hätta till griptång NåFram. Dessa artiklar beställs till vårdenhet. 

 • Utbyte av hjälpmedel på en beställning kan göras, om HMC har likvärdiga hjälpmedel som ska levereras i första hand.

Beställning av grundutrustning

 • Ansvaret för grundutrustning har varje verksamhet eller vårdenhet.

 • De hyreshjälpmedel som finns i sortiment på Hjälpmedelscentralen kan hyras av kommun, privata kunder och Regionens verksamheter. Kommunens verksamheter ansvarar själva för inköpen av hjälpmedel och hanteras inte av Hjälpmedelscentralen. För verksamheter inom Region Sörmland köps hjälpmedel in via inköpsanmodan i Proceedo, kontakta Beställarstöd om du behöver hjälp med Proceedo. Det är viktigt att du anger leverantörens artikelnummer och inte HMCs.

 • Grundutrustning kan inte beställas via WebSesam.

 • Använd blankett FÖRSKRIVNING/BESTÄLLNING när hjälpmedel ska hyras.

 • Ange vilken verksamhet eller vårdenhet som kommer att använda hjälpmedlet i fältet för brukare.
  Blanketten ska undertecknas av kostnadsansvarig.

Beställning av hjälpmedel som arbetsmiljöansvar

 • Hjälpmedel som arbetsmiljöansvar är hjälpmedel som behövs för personal som vårdar personer med funktionsnedsättning. Dessa hjälpmedel avser att förebygga och förhindra ohälsa och olycksfall för personalen. Det är dock viktigt att balansera personalens behov mot de behov som personen med funktionsnedsättningen har. Ansvaret för hjälpmedel som arbetsmiljöansvar har arbetsgivaren.

 • De hyreshjälpmedel som finns i hjälpmedelscentralens sortiment kan hyras av regionens verksamheter. Kommunens verksamheter ansvarar själva för inköpen av hjälpmedel och hanteras inte av hjälpmedelscentralen. För verksamheter inom Region Sörmland köps hjälpmedel in via Inköp/Beställarstöd centralt och inte via hjälpmedelscentralen. Du hittar mer information och blankett för Inköpsanmodan på Insidan.

Begränsningar:

 • Det går endast att beställa hjälpmedel som finns i Hjälpmedelscentralens sortiment.

 • Hjälpmedelscentralen utför inga anpassningar på dessa hyreshjälpmedel.

Beställning:

 • Blankett ”Förskrivning/beställning” ska användas (beställning kan EJ göras i WebSesam).

 • I fältet ”brukare/enhet” anges vilken verksamhet /vårdenhet som skall använda hjälpmedlet.
  Undantag: Om hjälpmedlet skall vara personbundet till en brukare i Sesam skall brukaruppgifterna skrivas in i fältet ”brukare/enhet”.

 • Beställningen skall ske i samråd med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut och kostnadsansvarig. Arbetsterapeut/fysioterapeut är behjälplig med produktinformation vid behov.

 • Blanketten skall undertecknas av kostnadsansvarig. 

Beställning och information om leveransklara produkter

Vad är en leveransklar produkt?

 • Leveransklara produkter är hjälpmedel som står färdigkonfigurerade och som alltid finns tillgängliga på vårt lager för distribution nästa ordinarie leveransdag. 

 • Leveransklara produkter används när leveranstiden är viktigare än en exakt anpassning av funktionen. Order läggs innan klockan 12 dagen före leveransdag.

Hur beställer jag en leveransklara produkt

 • Leveransklara produkter beställer du via webSesam. När du beställer en leveransklara produkt ska du välja något av de angivna artikelnummren som finns i Sortimentsöversikt leveransklara produkter.

 • Du kommer att få någon av de angivna artiklarna med de komponenter som finns specificerade i Sortimentsöversikt leveransklara produkter. Leverans sker med kommande turbil.

 • När du vill beställa en leveransklar produkt i WebSesam ska du ändra leveransprioritet i din beställning.
  ”leveransklara produkter, leverans via turbil” - för produkter som går med turbilen
  ”leveransklara produkter, skrymmande hjälpmedel, med HMCs chaufför” – för skrymmande produkter


Uppdaterat: 24 november 2022
ATH7