Blanketter/Beställningsunderlag/Lathundar Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Blanketter/Beställningsunderlag och Lathundar från Hjälpmedelscentralen

Avvikelser

Du skriver avvikelser i webSesam. 
Där får du också svar på dina avvikelser/reklamationer.

Beställningsunderlag

Elrullstolar

Förskrivning av elrullstol i WebSesam

Tillfälligt uppehåll på förskrivning av Fortress Calypso – kontakta konsulent

Drivaggregat

GPS-larm

Hörsel

Kognition

Kommunikation

Lyftar och lyftselar

Manuella rullstolar

Omgivningskontroll

Retur

Sinnesstimulerande hjälpmedel

Specialanpassning

Sängar

Nedanstående blankett används endast när beställning i webSesam inte är möjlig.

exempelvis:
Utomlänspatienter
Asylsökande
Personer med sekretessbelagda personuppgifter
Säng ScanBed med sängbredd 105 cm (kontakta konsulent) och 120 cm (om beviljad på särskild ansökan)
Säng för tunga brukare (kontakta konsulent). Brukarvikt över 200 kg.
Säng som förskrivs med avvikande kostnadsställe / betalare
Säng Scanbed

För beställning av barnsäng ScanBeta används alltid beställningsunderlaget Säng Scanbeta/ NordBed Kid.

Särskild ansökan

Särskild ansökan
Uppföljning av beslut om förskrivning med förbehåll efter särskild ansökan
Riskanalys
ICF

Utprovningsunderlag

Bilaga - Fysisk undersökning
Arbetsstol
Eldriven rullstol
Epilepsilarm
GPS larm
Hygienstol
Kosmos
Manuell rullstol och sittvagn
Manuell rullstol/elrullstol med uppresningsfunktion
Lyftsele
Sinnesstimulerande hjälpmedel
Positioneringskuddar

Övriga blanketter och lathundar

Instruktion höjning/sänkning Swift Mobil hygienstol
Låsa upp begränsningar ipad
Rekommendationer verktyg
Produktutvärdering brukare/förskrivare 
Riktlinjer gällande förskrivning av apparat för självtestning av PK(INR)

 

Uppdaterat: 20 september 2022
5J5Q