Blanketter/Beställningsunderlag/Lathundar Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Blanketter/Beställningsunderlag och Lathundar från Hjälpmedelscentralen

Avvikelser

Du skriver avvikelser i webSesam. 
Där får du också svar på dina avvikelser/reklamationer.

Beställningsunderlag

Elrullstolar

Förskrivning av elrullstol i WebSesam

Tillfälligt uppehåll på förskrivning av Fortress Calypso – kontakta konsulent

Drivaggregat - Vårdarstyrt påskjutsaggregat

GPS-larm

Hörsel

Kognition

Kommunikation

Lyftar och lyftselar

Manuella rullstolar

Molntjänster

Omgivningskontroll

Retur

Sinnesstimulerande hjälpmedel

Specialanpassning

Sängar


När beställning i WebSesam inte är möjlig används beställningsunderlag

Exempelvis vid:

  • Utomlänspatienter
  • Asylsökande
  • Personer med sekretessbelagda personuppgifter
  • Säng ScanBed med sängbredd 105 cm (kontakta konsulent) och 120 cm (om beviljad på särskild ansökan)
  • Säng för tunga brukare (kontakta konsulent). Brukarvikt över 200 kg.
  • Säng som förskrivs med avvikande kostnadsställe / betalare

För beställning av barnsäng ScanBeta används alltid beställningsunderlaget

Särskild ansökan

 Utprovningsunderlag

Övriga blanketter och lathundar

Uppdaterat: 22 mars 2023
6BMT