Brukarens ansvar vid lån av hjälpmedel på olika språk Region Sörmland

Arabiska
Bosniska
Dari
Engelska
Finska
Kurmanji
Persiska
Somaliska
Sorani
Svenska
Turkiska
Vietnamesiska

 

Uppdaterat: 24 april 2019
C8UW