Information till brukare vid lån av hjälpmedel från Region Sörmland

Brukaren ansvarar för att förvara hjälpmedlet på ett säkert sätt och sköta hjälpmedlet enligt leverantörens bruksanvisning.

Om brukaren har misskött eller uppenbart slarvat med sitt lånade hjälpmedel kan hen bli ersättningsskyldig. Hen kan även bli ersättningsskyldig om hen inte lämnar tillbaka hjälpmedlet när hen inte behöver det längre samt om det blir förstört i en brand.

När brukaren får ett hjälpmedel förskrivet behöver hen kontrollera att hemförsäkringen täcker värdet på hjälpmedlet om det blir förstört eller stulet. Brukaren behöver också se till att försäkringen täcker skador på någon annan person eller annan persons egendom när hen använder sitt hjälpmedel, till exempel elrullstol.

För hjälpmedel som används och förvaras inom skola, daghem eller annan dagverksamhet gäller deras försäkring. 

Mer information finns att läsa på
Hjälpmedelscentralens sida på 1177


Något av följande informationsbrev ska lämnas ut i samband med utlämning av hjälpmedel.

Uppdaterat: 14 april 2023
BX2T