Brukarens ansvar vid lån av hjälpmedel på olika språk Region Sörmland

Arabiska
Bosniska
Dari
Engelska
Finska
Kurmanji
Persiska
Somaliska
Sorani
Svenska
Turkiska
Vietnamesiska

 

Uppdaterat: 3 december 2020
8WK3