Information till brukare vid lån av hjälpmedel från Region Sörmland

Du ansvarar för att förvara hjälpmedlet på ett säkert sätt och sköta hjälpmedlet enligt leverantörens bruksanvisning.

Om du har misskött eller uppenbart slarvat med ditt lånade hjälpmedel kan du bli ersättningsskyldig. Du kan även bli ersättningsskyldig om du inte lämnar tillbaka hjälpmedlet när du inte behöver det längre samt om det blir förstört i en brand.

När du får ett hjälpmedel förskrivet behöver du kontrollera att din försäkring täcker värdet på hjälpmedlet om det blir förstört eller stulet. Du behöver också se till att din försäkring täcker skador på någon annan person eller annan persons egendom när du använder ditt hjälpmedel, till exempel elrullstol.

För hjälpmedel som används och förvaras inom skola, daghem eller annan dagverksamhet gäller deras försäkring. Fråga din förskrivare om du är osäker.

Information finns även att läsa på
Hjälpmedelscentralens sida på 1177

Brukarens ansvar vid lån av hjälpmedel på olika språk:

 

Uppdaterat: 1 februari 2023
H76K