Information

 

 Webblänk LMN

 Vesicacentralens månadsnytt

 

Inkontinens-och urologiska hjälpmedel
Produktkatalog (2 delar)

Produktförändringar i förskrivarsortimentet

Sekretesshandlingar skickas enligt nedan

Blankett för dispensansökan

  • Nu ska blanketten dispensensökan för inkontinens- och urologiska hjälpmedel fyllas i på datorn. Skriv ut och skicka in den till Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna.

Information att ge till brukare i ordinärt boende

Telefonnummer och portkod i LMN

  • Alla förskrivare måste se till att aktuellt telefonnummer och ev. portkod finns registrerat i brukarbilden i LMN när ni förskriver hjälpmedel. Det blir leveransförseningar där chauffören inte kommer in i porten eller behöver nå brukaren på något sätt. Det händer numera ofta att leveransen återtas tillbaka till lagret då det inte går att komma in i porten eller i kontakt med brukaren.

Registrering av 2:a uttaget

  • Ni förskrivare som arbetar mot ordinärt boende bör informera era patienter om att de kan göra 2:a uttaget på Vesicacentralen via telefon eller via "Mina vårdkontakter".

Behörighet gällande förskrivning av inkontinens och urologiska produkter

Distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, barnmorskor samt läkare är behöriga att förskriva förbrukningsartiklar som används vid urin- och tarminkontinens, samt urinretention. För att få förskrivningsrätt krävs att de är anställda hos Regionen, kommun eller vårdgivare som har avtal med Region eller kommun och är utsedda av en vårdgivare. För sjuksköterskor ska en 2 dagars utbildning i förskrivningsrätt också göras. Den utbildningen finns tillgänglig vår i Eskilstuna och höst i Nyköping.

         1. Fysisk tvådagarsutbildning i förskrivningsrätt (tillhandahålls av Regionen 2 gånger per år)
         2. Förskrivarprocessen
         3. Utbildning i Sesam LMN

Kontakta Team Vesica

Blanketter och dokument för Inkontinenshjälpmedel

Vesicacentralens månadsnytt

Vesica-nytt är en tidning som utkommer ett antal gånger per år. 

Månadsnytt 2023


Månadsnytt 2022

 Sortimentgruppsrepresentanter

Innehållsansvarig

Uppdaterat: 1 juni 2023
F8KH