Aktuell information för förskrivare av inkontinenshjälpmedel Region Sörmland

**Under semesterperioden vecka 25 – 32, handläggs inga dispensansökningar.**

LMN/Inlogg

Inkontinens-och urologiska hjälpmedel

Produktkatalog (2 delar)

Absorberande produktkatalog

Urologisk produktkatalog 

Istället för fax, använd nedanstående länkar
Instruktion för att skicka sekretesshandlingar
Sekretesshandlingar för inkontinens

Utgående produkter

Restnoteringar i sortiment

Ny hantering gällande blankett för dispensansökan.

Nu ska blanketten dispensensökan för inkontinens- och urologiska hjälpmedel fyllas i på datorn. Skriv ut och skicka in den till hjälpmedelscentralen i Eskilstuna.

Årlig granskning av förskrivarregistret i Sesam LMN

De förskrivare som inte varit aktiva i Sesam LMN under ett år kommer att inaktiveras. Detta för att ha ett aktuellt förskrivarregister. Om en förskrivare åter ska börja förskriva så måste personen åter registreras i Sesam LMN.

Information att ge till brukare i ordinärt boende

Hur jag får mina inkontinenshjälpmedel och katetrar

Telefonnummer och portkod i LMN

Alla förskrivare måste se till att aktuellt telefonnummer och ev. portkod finns registrerat i brukarbilden i LMN när ni förskriver hjälpmedel. Det blir leveransförseningar där chauffören inte kommer in i porten eller behöver nå brukaren på något sätt. Det händer numera ofta att leveransen återtas tillbaka till lagret då det inte går att komma in i porten eller i kontakt med brukaren.

Registrering av 2:a uttaget

Ni förskrivare som arbetar mot ordinärt boende bör informera era patienter om att de kan göra 2:a uttaget på Vesicacentralen via telefon eller via "Mina vårdkontakter".

Förskrivare av inkontinenshjälpmedel och katetrar

Som förskrivare av inkontinenshjälpmedel och katetrar krävs att du har grundutbildning i kontinensvård, dvs distriktssköterskeutbildning med inkontinenskurs, Vesicas egen kontinensutbildning eller annan likvärdig kontinesvårdsutbildning. 

Verksamhetschef ska utse vem som ska förskriva inkontinenshjälpmedel och din närmaste chef meddelar Vesicacentralen att du får förskriva för verksamheten.

Därefter behöver du genomgå två utbildningar för att få förskriva hjälpmedel i Sörmland. Utbildningarna föreslås genomföras i följande ordning: 

  1. Förskrivningsprocessen
  2. Sesam LMN

Utbildningarna hittar du under Utbildningar.

Kontakta Team Vesica

Liselott Norberg Inkontinenssamordnare 016-10 48 34
Pia Kajander Assistent 0155-24 70 99
Ulrica Andersson Assistent 0155-24 70 92

Blanketter och dokument för Inkontinenshjälpmedel

Betalningsansvar för barn
Dispensansökan för Inkontinenshjälpmedel
Dokumentation om SesamLMN
Dokumentation om Sesam LMN Korttidsboende
Förskrivarstöd
Förskrivningsblankett av inkontinensprodukter
Kompetenskrav förskrivare inkontinens
Kvarliggande katetrar
Modell för kompetenskrav
Regelverk
Produktavvikelseblankett
Vårdprogram urininkontinens

Vesica-nytt

Vesica-nytt är en tidning som utkommer ett antal gånger per år. 

 Sortimentgruppsrepresentanter

Lista över sortimentgruppsrepresentanter

Uppdaterat: 13 juni 2022
KN5P