Aktuell information för förskrivare av inkontinenshjälpmedel Region Sörmland

 

Inkontinensutbildning för sjuksköterskor VT 2023
För att erhålla förskrivningsrätt på inkontinems- och urologiska medicintekniska hjälpmedel i Sörmlands län.

 

Webblänk LMN

 Vesicacentralens månadsnytt

 

Inkontinens-och urologiska hjälpmedel
Produktkatalog (2 delar)

Istället för fax, använd nedanstående länkar

 

Utgående produkter

 

Restnoteringar i sortiment

 • Artikel nr: 30371 urinuppsamlingspåse är långrestad och ersätts med artikel nr: 30376 tills vidare.
 • Artikel nr: 10921, 30384, 10592 tappningskad/ Coloplast restad v 42. Välj annan produkt i sortimentet.

Ny hantering gällande blankett för dispensansökan.

 • Nu ska blanketten dispensensökan för inkontinens- och urologiska hjälpmedel fyllas i på datorn. Skriv ut och skicka in den till hjälpmedelscentralen i Eskilstuna.

Årlig granskning av förskrivarregistret i Sesam LMN

 • De förskrivare som inte varit aktiva i Sesam LMN under ett år kommer att inaktiveras. Detta för att ha ett aktuellt förskrivarregister. Om en förskrivare åter ska börja förskriva så måste personen åter registreras i Sesam LMN.

Information att ge till brukare i ordinärt boende

Telefonnummer och portkod i LMN

 • Alla förskrivare måste se till att aktuellt telefonnummer och ev. portkod finns registrerat i brukarbilden i LMN när ni förskriver hjälpmedel. Det blir leveransförseningar där chauffören inte kommer in i porten eller behöver nå brukaren på något sätt. Det händer numera ofta att leveransen återtas tillbaka till lagret då det inte går att komma in i porten eller i kontakt med brukaren.

Registrering av 2:a uttaget

 • Ni förskrivare som arbetar mot ordinärt boende bör informera era patienter om att de kan göra 2:a uttaget på Vesicacentralen via telefon eller via "Mina vårdkontakter".

Förskrivare av inkontinenshjälpmedel och katetrar

 • Som förskrivare av inkontinenshjälpmedel och katetrar krävs att du har grundutbildning i kontinensvård, dvs distriktssköterskeutbildning med inkontinenskurs, Vesicas egen kontinensutbildning eller annan likvärdig kontinesvårdsutbildning. 

  Verksamhetschef ska utse vem som ska förskriva inkontinenshjälpmedel och din närmaste chef meddelar Vesicacentralen att du får förskriva för verksamheten.

  Därefter behöver du genomgå två utbildningar för att få förskriva hjälpmedel i Sörmland. Utbildningarna föreslås genomföras i följande ordning: 

         1. Förskrivningsprocessen
         2. Sesam LMN

Utbildningarna hittar du under Utbildningar.

Kontakta Team Vesica

Blanketter och dokument för Inkontinenshjälpmedel

Vesicacentralens månadsnytt

Vesica-nytt är en tidning som utkommer ett antal gånger per år. 

Månadsnytt 2023


Månadsnytt 2022

 Sortimentgruppsrepresentanter

Innehållsansvarig

Uppdaterat: 25 januari 2023
7W3Y