Aktuell information för förskrivare av inkontinenshjälpmedel Region Sörmland

 

LMN/Inlogg

Inkontinens-och urologiska hjälpmedel

Nyheter 

Inbjudan förskrivarutbildning 2020 

Ny produktkatalog
Ny produktkatalog kommer att komma inom några veckor. Den kommer att vara uppdelad i två delar; en för de Absorberande produkterna och en för de Urologiska produkterna. Som stöd under tiden i förskrivningsarbete finns konverteringsguider ABS och URO samt en absoptionsguide för de absorberande produkterna att tillgå.

Nytt avtal, nytt sortiment
Den 3 februari är det avtalsstart för inkontinens och urologiska hjälpmedel. Det innebär att vissa produkter har tillkommit och vissa har utgått. Som stöd för dig som förskrivare under den första tiden och innan den nya produktkatalogen är klar, finns en förteckning, en konverteringsguide,  absorberande (länk PDF) och guide för urologiska produkter (länk PDF). Här finns även en absorptionsguide (länk PDF) som underlättar valet för dig som förskrivare efter utredningen är utförd och mängd urinläckage är fastställt. 

Istället för fax, använd nedanstående länkar
Instruktion för att skicka sekretesshandlingar
Sekretesshandlingar för inkontinens

Restnoteringar i sortiment
Icke tömbar urinuppsamlingspåse 2 L, artikelnummer 30370 är restnoterad till maj 2020.
Under tiden rekommenderas icke tömbar urinuppsamlingspåse 1,5 L, artikelnummer 30371.
Sanifix Comfort fixeringsbyxa är förmodligen restnoterad april ut. Vi rekommenderar Sanifix Standard med ben som alternativ.

Ny hantering gällande blankett för dispensansökan.
Nu ska blanketten dispensensökan för inkontinens- och urologiska hjälpmedel fyllas i på datorn. Skriv ut och skicka in den till hjälpmedelscentralen i Eskilstuna.

Det kostar 400 kr att registrera ny förskrivare i Sesam LMN

Enligt tidigare beslut i beredningsgruppen börjar Vesica nu ta betalt 400 kr av huvudmännen för varje ny registrering av förskrivare i Sesam LMN.

En granskning av förskrivarregistret kommer att ske vid varje årsskifte. De förskrivare som inte varit aktiva i Sesam LMN under ett år kommer då att göras inaktiva. Detta för att ha ett aktuellt förskrivarregister. Om en förskrivare åter ska börja förskriva så registreras personen  igen i Sesam LMN och en ny avgift på 400 kr tas ut från huvudmannen.

Detta innebär att det inte tas ut någon års- eller månadskostnad för att använda Sesam LMN men att det kostar 400 kr då man återregistrerar förskrivare.

Information att ge till brukare i ordinärt boende

Hur jag får mina inkontinenshjälpmedel och katetrar

Telefonnummer och portkod i LMN

Alla förskrivare måste se till att aktuellt telefonnummer och ev. portkod finns registrerat i brukarbilden i LMN när ni förskriver hjälpmedel. Det blir leveransförseningar där chauffören inte kommer in i porten eller behöver nå brukaren på något sätt. Det händer numera ofta att leveransen återtas tillbaka till lagret då det inte går att komma in i porten eller i kontakt med brukaren.

Registrering av 2:a uttaget

Ni förskrivare som arbetar mot ordinärt boende bör informera era patienter om att de kan göra 2:a uttaget på Vesicacentralen via telefon eller via "Mina vårdkontakter".

Förskrivare av inkontinenshjälpmedel och katetrar

Som förskrivare av inkontinenshjälpmedel och katetrar krävs att du har grundutbildning i kontinensvård, dvs distriktssköterskeutbildning med inkontinenskurs, Vesicas egen kontinensutbildning eller annan likvärdig kontinesvårdsutbildning. 

Verksamhetschef ska utse vem som ska förskriva inkontinenshjälpmedel och din närmaste chef meddelar Vesicacentralen att du får förskriva för verksamheten.

Därefter behöver du genomgå två utbildningar för att få förskriva hjälpmedel i Sörmland. Utbildningarna föreslås genomföras i följande ordning: 

  1. Förskrivningsprocessen
  2. Sesam LMN

Utbildningarna hittar du under Utbildningar.

Kontakta Team Vesica

Liselott Norberg Konsulent 016-10 48 34
Pia Kajander Assistent 0155-24 70 99
Solveig Andersson Assistent 0155-24 70 91
Ulrica Andersson Assistent 0155-24 70 92

Blanketter och dokument för Inkontinenshjälpmedel

Betalningasanvar för barn
Dispensansökan för Inkontinenshjälpmedel
Dokumentation om SesamLMN
Dokumentation om Sesam LMN Korttidsboende
Förskrivarstöd
Kompetenskrav förskrivare inkontinens
Kvarliggande katetrar
Modell för kompetenskrav
Regelverk
Produktavvikelseblankett
Vårdprogram urininkontinens

Vesica-nytt

Vesica-nytt är en tidning som utkommer ett antal gånger per år. 

 Vesica-nytt nr 1 2020

 Sortimentgruppsrepresentanter

Lista över sortimentgruppsrepresentanter

Uppdaterat: 1 april 2020
7NTV