Aktuell information för förskrivare av inkontinenshjälpmedel Region Sörmland

 

LMN/Inlogg

Inkontinens-och urologiska hjälpmedel

Nyheter 

Libero Up&Go nr7
Art nr 10317 Libero up & go har ändrats från 72st till 128st /fp

Istället för fax, använd nedanstående länkar
Instruktion för att skicka sekretesshandlingar
Sekretesshandlingar för inkontinens

Ny produkt
Från den 30/9 kommer en ny intravaginal produkt bli förskrivningsbar i LMN,
Diveen från Braun.
Produkten är indikerad för kvinnor med urinläckage, speciellt ansträngningsinkontinens eller bland inkontinens.
Produkten är stjärnmärkt och får förskrivas av uroterapeuter och läkare.

Speedicath Compact Eve CH10
"Leveransproblem av tappningskateter Speedicath Compact Eve CH10
under Oktober/ November 2019.
Som ersättningsprodukt under perioden erbjuds:
SpeediCath compact Eve CH 12".

Ny hantering gällande blankett för dispensansökan.

Nu ska blanketten dispensensökan för inkontinens- och urologiska hjälpmedel fyllas i på datorn. Skriv ut och skicka in den till hjälpmedelscentralen i Eskilstuna.

Nya SpeediCat Compact Eve måste öppnas på rätt sätt.

Om man inte öppnar SpeediCath Compact Eve, 9 cm på rätt sätt kan det bli att det inte rinner någon urin vid användande. Därför finns öppningsinsruktioner under länken nedan.
Kort instruktion av SpeediCat Compact Eve

Nytt angående kuffning av KAD

I det nya sortimentet har vi många katetrar från Bard AB. Ingen av deras katetrar, trots att de är av silikon, ska längre kuffas med Glycerinlösning. Bard AB går i god för att alla deras katetrar ska kuffas med sterilt vatten. Det är BARA Mediqs kateter Aquaflate som ska kuffas med Glycerinlösning och då medföljer en Glycerinspruta. Det går alltså inte att beställa extra Glycerinsprutor som det gjort tidigare upphandling.

Det kostar 400 kr att registrera ny förskrivare i Sesam LMN

Enligt tidigare beslut i beredningsgruppen börjar Vesica nu ta betalt 400 kr av huvudmännen för varje ny registrering av förskrivare i Sesam LMN.

En granskning av förskrivarregistret kommer att ske vid varje årsskifte. De förskrivare som inte varit aktiva i Sesam LMN under ett år kommer då att göras inaktiva. Detta för att ha ett aktuellt förskrivarregister. Om en förskrivare åter ska börja förskriva så registreras personen  igen i Sesam LMN och en ny avgift på 400 kr tas ut från huvudmannen.

Detta innebär att det inte tas ut någon års- eller månadskostnad för att använda Sesam LMN men att det kostar 400 kr då man återregistrerar förskrivare.

Information att ge till brukare i ordinärt boende

Hur jag får mina inkontinenshjälpmedel och katetrar

Telefonnummer och portkod i LMN

Alla förskrivare måste se till att aktuellt telefonnummer och ev. portkod finns registrerat i brukarbilden i LMN när ni förskriver hjälpmedel. Det blir leveransförseningar där chauffören inte kommer in i porten eller behöver nå brukaren på något sätt. Det händer numera ofta att leveransen återtas tillbaka till lagret då det inte går att komma in i porten eller i kontakt med brukaren.

Registrering av 2:a uttaget

Ni förskrivare som arbetar mot ordinärt boende bör informera era patienter om att de kan göra 2:a uttaget på Vesicacentralen via telefon eller via "Mina vårdkontakter".

Förskrivare av inkontinenshjälpmedel och katetrar

Som förskrivare av inkontinenshjälpmedel och katetrar krävs att du har grundutbildning i kontinensvård, dvs distriktssköterskeutbildning med inkontinenskurs, Vesicas egen kontinensutbildning eller annan likvärdig kontinesvårdsutbildning. 

Verksamhetschef ska utse vem som ska förskriva inkontinenshjälpmedel och din närmaste chef meddelar Vesicacentralen att du får förskriva för verksamheten.

Därefter behöver du genomgå två utbildningar för att få förskriva hjälpmedel i Sörmland. Utbildningarna föreslås genomföras i följande ordning: 

  1. Förskrivningsprocessen
  2. Sesam LMN

Utbildningarna hittar du under Utbildningar.

Kontakta Team Vesica

Liselott Norberg Konsulent 016-10 48 34
Pia Kajander Assistent 0155-24 70 99
Solveig Andersson Assistent 0155-24 70 91
Ulrica Andersson Assistent 0155-24 70 92

Blanketter och dokument för Inkontinenshjälpmedel

Betalningasanvar för barn
Dispensansökan för Inkontinenshjälpmedel
Dokumentation om SesamLMN
Dokumentation om Sesam LMN Korttidsboende
Förskrivarstöd
Kompetenskrav förskrivare inkontinens
Kvarliggande katetrar
Modell för kompetenskrav
Produktkatalog
Regelverk
Reklamationsblankett
Vårdprogram urininkontinens

Vesica-nytt

Vesica-nytt är en tidning som utkommer ett antal gånger per år.
Vesica-nytt nr 3 2019
Vesica-nytt nr 4 2019
Vesica-nytt nr 5 2019

Sortimentgruppsrepresentanter

Lista över sortimentgruppsrepresentanter

Uppdaterat: 13 november 2019
AZKQ