Kostnader för hjälpmedel Region SörmlandAvgifter för brukare/patienter

Förskrivaren ansvarar för att informera brukaren om avgifter i samband med förskrivning, se produktanvisning och länken Hjälpmedelscentralens avgifter

Avgifter för hjälpmedel administreras av Hjälpmedelscentralen.

Autogiro i Sörmland

Du som får fakturor från Region Sörmlands verksamhet Hjälpmedelscentralen kan anmäla att du vill betala dessa med hjälp av autogiro. Läs mer om hur du gör på 1177.se. Observera att övriga fakturor från Region Sörmland, till exempel för patientavgifter, inte kan betalas med hjälp av autogiro.

Kostnadsansvar för hjälpmedel i Sörmland

Regionens och kommunernas kostnadsansvar fördelas enligt nedan. ISO koderna följer den internationella standarden för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Kostnadsansvar Regionen

Kvalificerade hjälpmedel enligt ISO-kod:

 • 04 Hjälpmedel vid personlig medicinska behandling
 • 05 Hjälpmedel för träning av färdigheter och förmågor
 • 12 Hjälpmedel vid förflyttning - endast aktiva manuella rullstolar, eldrivna  rullstolar, stårullstolar, rygg- och sittsystem
 • 22 Hjälpmedel för kommunikation och information
 • 24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter - endast 
       omgivningskontroll

Regionen har kostnadsansvar för kvalificerade hjälpmedel:

 • i alla boendeformer
 • grundskola
 • särskola
 • gymnasieskola
 • högskola/universitet
 • statlig och kommunal vuxenutbildning
 • enklare samt kvalificerade individuella hjälpmedel för barn tom det kalenderår de fyller 19 år

Kostnadsansvar Kommunerna

Enklare hjälpmedel enligt ISO-kod:

 • 09 Hjälpmedel för personlig vård och skydd
 • 12 Hjälpmedel vi förflyttning - exkl. aktiva manuella rullstolar, eldrivna rullstolar, stårullstolar, rygg- och sittsystem
 • 18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler
 • 24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter - exkl. omgivningskontroll

Kommunerna har kostnadsansvar för enklare hjälpmedel:

 • i alla boendeformer
 • grundskola
 • särskola
 • gymnasieskola
 • högskola/universitet
 • statlig och kommunal vuxenutbildning
 • enklare individuella hjälpmedel för brukare from det kalenderår de fyller 20 år

Regionen och kommunerna har inte kostnadsansvar för elever i:

 • statliga specialskolor
 • arbetsmarknadsutbildning
 • folkhögskolor
 • studiecirklar

Fakturering

Hjälpmedelscentralen är helt intäktsfinansierad vilket innebär att HMC fakturerar månadsvis respektive kund i efterskott avseende:

 • Hyreshjälpmedel, försäljningshjälpmedel, försäljningshjälpmedel med retur
 • Egenavgifter


Uppdaterat: 3 oktober 2022
72V5