Kostnader för hjälpmedel Region SörmlandAvgifter för brukare/patienter

Förskrivaren ansvarar för att informera brukaren om avgifter i samband med förskrivning, se produktanvisning och länken Hjälpmedelscentralens avgifter

Avgifter för hjälpmedel administreras av Hjälpmedelscentralen.

Kostnadsansvar för hjälpmedel i Sörmland.

Kostnadsansvaret för regionen och kommunerna följer den internationella standarden (ISO-kod) för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Kostnadsansvar Regionen

Kvalificerade hjälpmedel enligt ISO-kod:

 • 04 Hjälpmedel vid personlig medicinska behandling
 • 05 Hjälpmedel för träning av färdigheter och förmågor
 • 12 Hjälpmedel vid förflyttning - endast aktiva manuella rullstolar, eldrivna  rullstolar, stårullstolar, rygg- och sittsystem
 • 22 Hjälpmedel för kommunikation och information
 • 24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter - endast 
       omgivningskontroll

Regionen har kostnadsansvar för kvalificerade hjälpmedel:

 • i alla boendeformer
 • grundskola
 • särskola
 • gymnasieskola
 • högskola/universitet
 • statlig och kommunal vuxenutbildning
 • enklare individuella hjälpmedel för brukare tom det kalenderår de fyller 19 år

Kostnadsansvar Kommunerna

Enklare hjälpmedel enligt ISO-kod:

 • 09 Hjälpmedel för personlig vård och skydd
 • 12 Hjälpmedel vi förflyttning - exkl. aktiva manuella rullstolar, eldrivna rullstolar, stårullstolar, rygg- och sittsystem
 • 15 Hjälpmedel i hushållet
 • 18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler
 • 24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter - exkl. omgivningskontroll

Kommunerna har kostnadsansvar för enklare hjälpmedel:

 • i alla boendeformer
 • grundskola
 • särskola
 • gymnasieskola
 • högskola/universitet
 • statlig och kommunal vuxenutbildning
 • enklare individuella hjälpmedel för brukare from det kalenderår de fyller 20 år

Regionen och kommunerna har inte kostnadsansvar för elever i:

 • statliga specialskolor
 • arbetsmarknadsutbildning
 • folkhögskolor
 • studiecirklar

Fakturering

Hjälpmedelscentralen är helt intäktsfinansierad vilket innebär att HMC fakturerar månadsvis respektive kund i efterskott avseende:

 • Hyreshjälpmedel, försäljningshjälpmedel, försäljningshjälpmedel med retur
 • Egenavgifter
Uppdaterat: 9 oktober 2019
BYQN