Samrådsgrupper Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Särskilda ansökningar vid förskrivning behandlas i kommunala samrådsgruppen samt vid regionens samrådsgrupp.

Deltagare i Samrådsgrupper

Kommunala samrådsgruppen träffas:

27 augusti 2019
24 september 2019
29 oktober 2019
12 december 2019

Regionens samrådsgrupp träffas:

20 augusti 2019
16 september 2019
8 oktober 2019
11 november 2019
9 december 2019

Uppdaterat: 9 oktober 2019
2ANB