Samrådsgrupper Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Särskilda ansökningar vid förskrivning behandlas i kommunala samrådsgruppen samt vid regionens samrådsgrupp.

Deltagare i Samrådsgrupper

Kommunala samrådsgruppen träffas:

21 januari 2020
25 februari 2020
7 april 2020
12 maj 2020
16 juni 2020

Regionens samrådsgrupp träffas:

13 januari2020
10 februari 2020
9 mars 2020
6 april 2020
4 maj 2020
1 juni 2020
22 juni 2020

Uppdaterat: 19 februari 2020
47NT