Samrådsgrupper Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Särskilda ansökningar vid förskrivning behandlas i kommunala samrådsgruppen samt vid regionens samrådsgrupp.

Deltagare i Samrådsgrupper

Kommunala samrådsgruppen träffas:

2021-11-02
2021-12-07

Regionens samrådsgrupp träffas:

2021-11-15
2021-12-13

Uppdaterat: 25 oktober 2021
BY5Y