Sortimentsgrupp Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Sortimentsgrupper

Hjälpmedelscentralen har sortimentsgrupper för respektive hjälpmedelsområde.

Syfte

Syftet med arbete i sortimentsgrupper är att säkerställa ett ändamålsenligt sortiment av rätt kvalitet för länets invånare utifrån gällande lagar, föreskrifter, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) intentioner samt givna ekonomiska ramar.

Målsättning

Att arbeta för ett bassortiment som ska tillgodose huvuddelen av brukarnas behov föreslå anvisningar i regelverk och rutiner för förskrivning av hjälpmedel.

Att vara rådgivande till Beredningsgrupp och Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) inför beslut som rör sortiment och regelverk.

Representation

Sortimentsgrupperna består av intern representation från HMC och externa representanter från länets förskrivare, både kommuner och region.
Du kan se vilka som är sortimentgruppsrepresentanter här.

Arbetsuppgifter

Representanter från länets förskrivare, i sortimentsgrupperna, har till uppgift att:

 • förmedla synpunkter från förskrivare och brukare under avtalsperioden och inför upphandling av hjälpmedel
 • vid behov medverka i arbete med att ta fram kravspecifikation
 • rapportera uppenbara brister på hjälpmedel i sortiment till sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent
 • utvärdering av hjälpmedel

 De interna representanterna från HMC har till uppgift att:

 • delta i regelbundna interna sortimentsgruppsmöten
 • följa gällande rutin om sortimentsarbete
 • bidra med synpunkter på sortiment utifrån sin sektions arbetsområde
 • representera Sörmland i upphandlingsgrupp vid aktivt deltagande i upphandling
 • verkställa förändringar efter upphandling, beslut i Beredningsgrupp och nämnd
 • ge information om förändringar internt till HMC och till förskrivare
 • göra uppföljning efter upphandling
Uppdaterat: 24 september 2021
BVZ2