Verksamhetsformer Region Sörmland

Hjälpmedel Daglig verksamhet Sörmland

Hjälpmedelsansvar på daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlag (2001:453) (SOL).

Grundutrustning

Daglig verksamhet måste ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön motsvarar allmänna behov hos dem som vistas där. Dessa behov kan variera utifrån verksamhetens syfte. Grundutrustning är något som bör förändras över tid när samhället förändras. Kravet på grundutrustning ska vara uppfyllt innan ett personligt hjälpmedel förskrivs.

Exempel på grundutrustning:

 • höj- och sänkbara arbetsstolar med broms
 • höj- och sänkbara bord
 • lyft med standardlyftselar
 • toalettarmstöd
 • dusch- och toalettstol på hjul
 • alternativa styrsätt till datorer (t.ex. flexiboard)
 • pedagogiska datorprogram
 • tidshjälpmedel

Personligt hjälpmedel

Görs bedömningen att patient eller brukare har behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel förskrivs det som personligt hjälpmedel. Grundläggande information/ instruktion till brukaren, anhöriga och personal samt teknisk service av dessa hjälpmedel ingår då från HMC. 

Exempel på personliga hjälpmedel:

 • förflyttningshjälpmedel (rullstol m.m.)
 • kommunikationshjälpmedel
 • hygienstolar för personer som har omfattande sittproblematik 

Även träningshjälpmedel som ingår i en hälso- och sjukvårdsinsats räknas som regionsansvar tills insatsen blir en del av den dagliga verksamhetens aktiviteter.

Personliga hjälpmedel utmärks av:

 •  att de i huvudsak är kompenserande
 • att de är utprovade, anpassade och förskrivna till en namngiven person (t.ex. specialanpassade hjälpmedel)
 • att de inte ska användas av någon annan person
Uppdaterat: 2 juli 2021
5NK2