Service och reparationer Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Rutin vid leverans och service/reparation av hjälpmedel i hemmet

Reparation av hjälpmedel under vardagar

Om du fått ett hjälpmedel förskrivet till dig och ditt hjälpmedel går sönder, ringer du till Hjälpmedelscentralen 0771-405 406 för att boka tid för reparation.
Vi har även en texttelefon avsedd för felanmälan av hjälpmedel: 016-12 71 24.SMS: 076-7203340 (vid service av hjälpmedel)

Reparation av hjälpmedel under helger

Under lördag, söndag och helgdag mellan 08.00 - 15.00 finns beredskapstekniker tillgänglig för teknisk service/support.

Beredskapen omfattar endast individuellt förskrivna hjälpmedel som brukaren behöver för att kunna äta, sova och gå på toaletten. Larm, medicinska behandlingshjälpmedel samt punkteringar åtgärdas inte. 

Vid behov av teknisk service/support kontaktas regionens växel telefonnummer 016-10 30 00.

Servicenivåer från Hjälpmedelscentralen
se dokument

Uppdaterat: 25 mars 2020
G8K6