Service och reparationer Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Rutin vid leverans och service/reparation av hjälpmedel i hemmet

Om du skickar ett hjälpmedel till Hjälpmedelscentralen ska denna blankett fyllas i.

Reparation av hjälpmedel under vardagar

Om du fått ett hjälpmedel förskrivet till dig och ditt hjälpmedel går sönder, ringer du till Hjälpmedelscentralen 0771-405 406 för att boka tid för reparation.

Vi har även en texttelefon avsedd för felanmälan av hjälpmedel: 016-12 71 24
SMS: 076-7203340 (vid service av hjälpmedel)

Reparation av hjälpmedel under helger

Under lördag, söndag och helgdag mellan 08.00 - 15.00 finns beredskapstekniker tillgänglig för teknisk service/support.

Beredskapen omfattar endast individuellt förskrivna hjälpmedel som brukaren behöver för att kunna äta, sova och gå på toaletten. Larm, medicinska behandlingshjälpmedel samt punkteringar åtgärdas inte. 

Vid behov av teknisk service/support kontaktas regionens växel telefonnummer 016-10 30 00.

Servicenivåer från Hjälpmedelscentralen
Se dokument

LAGNING/BYTE AV DÄCK OCH SLANG 
Brukaren kan hämta däck och slang kostnadsfritt på HMC samt filialer till rulstollar för att sedan reparera på egen hand. Om du behöver hjälp med bytet kan du boka tid med tekniker. Uppdaterat: 3 oktober 2022
ZJTE