Sortimentsöversikter Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Behovstrappa/Kriterier som gäller vid förskrivning av olika hjälpmedel

Här kan du se sortimentsgruppsrepresentanter
och sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent


Medicinska behandlingshjälpmedel

 

Uppdaterat: 17 december 2020
3KXS