Sortimentsöversikter Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Behovstrappa/Kriterier som gäller vid förskrivning av olika hjälpmedel

Här kan du se sortimentsgruppsrepresentanter och sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent


Medicinska behandlingshjälpmedel

 

Uppdaterat: 1 juli 2020
QZVS