Sortimentsöversikter Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Behovstrappa/Kriterier som gäller vid förskrivning av olika hjälpmedel

Här kan du se sortimentsgruppsrepresentanter
och sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent


Medicinska behandlingshjälpmedel

 

Uppdaterat: 25 september 2020
ZPF5