Sortimentsöversikter Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Behovstrappa/Kriterier som gäller vid förskrivning av olika hjälpmedel

Här kan du se sortimentsgruppsrepresentanter
och sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent


Medicinska behandlingshjälpmedel

Övriga hjälpmedel

Uppdaterat: 9 maj 2022
CNGS