Utbildning

Här hittar du utbildningar som anordnas av Hjälpmedelscentralen
och som riktar sig till förskrivare av hjälpmedel.

Uppdaterat: 9 december 2019
1TZB