Utbildning

Här hittar du utbildningar som anordnas av Hjälpmedelscentralen
och som riktar sig till förskrivare av hjälpmedel.

Uppdaterat: 9 juli 2019
7PF7