Utbildning

Här hittar du utbildningar som anordnas av Hjälpmedelscentralen
och som riktar sig till förskrivare av hjälpmedel.

Kostnad

  • Våra utbildningar är vanligtvis kostnadsfria. Seminarieavgift kan tas ut vid utbildning med extern föreläsare. Om inget annat anges så är utbildningen kostnadsfri.
    Men om du uteblir från en utbildning eller avbokar efter att anmälningstiden gått ut och ingen ersättare anmälts debiteras din verksamhet 450 kr.

Anmälan

  • Sista anmälningsdag är vanligtvis 2 veckor innan utbildningstillfället. Vi meddelar dig om du kommit med på utbildningen. Anmälan ska göras vid respektive utbildning, se flikar i vänster kolumn.

Förtäring

  • Vi bjuder på fika. Meddela oss i anmälningsformuläret om du är allergisk mot något, så att vi kan beställa rätt fika. Lunch ingår inte. Information om närliggande lunchställen ges under utbildningen. Det är inte möjligt att utnyttja personalmatsal på Fraktgatan, eller på Hjälpmedelsfilialen i Nyköping.

Uppdragsutbildning

  • Verksamhet/arbetsgrupp gör en beställning via blankett angående önskad utbildning/produktvisning. Utbildningen utformas sedan i dialog med hjälpmedelskonsulent.
  • Fyll i denna blankett för att anmäla intresse 


Uppdaterat: 16 december 2022
M7A3