Utbildning

Här hittar du utbildningar som anordnas av Hjälpmedelscentralen
och som riktar sig till förskrivare av hjälpmedel.

Med anledning av rådande coronapandemi kommer våra utbildningar att anpassas efter de riktlinjer som folkhälsomyndigheten angett och som gäller inom region Sörmland. Det innebär att antalet platser till utbildningarna minskas för att kunna möjliggöra en lämplig distans mellan deltagare. Det kan också innebära att vissa moment görs om eller tas bort för att minska närhet. Vi förutsätter att du som deltar i våra utbildningar är frisk och inte har några symtom från luftvägarna.

Kostnad

Våra utbildningar är vanligtvis kostnadsfria. Seminarieavgift kan tas ut vid utbildning med extern föreläsare. Om inget annat anges så är utbildningen kostnadsfri.
Men om du uteblir från en utbildning eller avbokar efter att anmälningstiden gått ut och ingen ersättare anmälts debiteras din verksamhet 450 kr.

Anmälan

Sista anmälningsdag är vanligtvis 2 veckor innan utbildningstillfället. Vi meddelar dig om du kommit med på utbildningen. Anmälan ska göras vid respektive utbildning, se flikar i vänster kolumn.

Förtäring

Vi bjuder på fika. Meddela oss i anmälningsformuläret om du är allergisk mot något, så att vi kan beställa rätt fika. Lunch ingår inte. Information om närliggande lunchställen ges under utbildningen. Det är inte möjligt att utnyttja personalmatsal på Fraktgatan, eller på Hjälpmedelsfilialen i Nyköping.

Uppdragsutbildning

Verksamhet/arbetsgrupp gör en beställning via blankett angående önskad utbildning/produktvisning. Utbildningen utformas sedan i dialog med hjälpmedelskonsulent.

  • Fyll i denna blankett för att anmäla intresse 
Uppdaterat: 22 april 2022
PNFC