Utbildning

Här hittar du utbildningar som anordnas av Hjälpmedelscentralen
och som riktar sig till förskrivare av hjälpmedel.

Med anledning av rådande coronapandemi kommer våra utbildningar att anpassas efter de riktlinjer som folkhälsomyndigheten angett och som gäller inom region Sörmland. Det innebär att antalet platser till utbildningarna minskas för att kunna möjliggöra en lämplig distans mellan deltagare. Det kan också innebära att vissa moment görs om eller tas bort för att minska närhet. Vi förutsätter att du som deltar i våra utbildningar är frisk och inte har några symtom från luftvägarna.

Allmän information om våra utbildningar

Webbaserad utbildning

Produktvisning/utbildning

Uppdragsutbildningar

Uppdaterat: 2 juli 2021
GMP2